Житие святого великомученика иоанна воина – православные молитвы

Мученик Иоа́нн Воин

Житие святого великомученика Иоанна Воина - православные молитвы

Кондак 1

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зол и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти:

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели с любо́вию зря́ху на равноа́нгельское житие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, посто́м и моли́твою умерщвля́я плоть свою́ день и нощь. Мы же таково́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́нием взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый; ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мший; ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю; ра́дуйся, де́вственников похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ных отроко́в; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче дев и вдови́ц; ра́дуйся, обличе́ние наруши́телей целому́дрия.

Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче; ра́дуйся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дя святы́й Иоа́нн, егда́ прии́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний нечести́ваго Иулиа́на и рече́ им: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́ре, да сподо́битеся вы́ну воспева́ти в Небе́сных черто́зех Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум несумне́нный име́л еси́ в себе́, Иоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву ми́ра сего́ презре́в и гне́ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал себе́ христиа́нина бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н был еси́. Таково́му твоему́ о Христе́ дерзнове́нию дивя́щеся, глаго́лем:

Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в преизря́дный; ра́дуйся, Христу́ спострада́вый.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния пре́лесть обличи́вый; ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прия́ти сподо́бился еси́; ра́дуйся, я́ко хлад и наготу́ за Христа́ предпоче́л еси́ сла́ве грехо́вней.

Ра́дуйся, испове́дников похвало́; ра́дуйся, му́чеников ра́дование.

Ра́дуйся, в земны́х во́инех до́блий во́ин Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче; ра́дуйся, всех правосла́вных засту́пниче.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 3

Си́лою свы́ше препоя́санный возмо́гл еси́ победи́ти дре́вняго зми́я; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́лие чуде́с всем призыва́ющим с ве́рою и́мя твое́ и о тебе́ благода́рне вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я в се́рдце свое́м тве́рдую ве́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́ва царе́ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́ди от мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́м тя си́це:

Ра́дуйся, адама́нте ве́ры Христо́вы; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жия.

Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и заступле́ние; ра́дуйся, неве́рных страх и посрамле́ние.

Ра́дуйся, вене́ц испове́дника Христо́ва стяжа́вый; ра́дуйся, ору́жием Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый.

Ра́дуйся, Христа́ па́че ми́ра возлюби́вый; ра́дуйся, за христиа́ны ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, я́ко в темни́цех су́щих и во у́зех посеща́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и сам за Христа́ в темни́цу всажде́н был еси́; ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на те́ле носи́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рею помышле́ний сумни́тельных колеба́шеся блаже́нный Иоа́нн, егда́ по́слан бысть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́мо ве́рующия во Христа́.

«А́ще у́бо, — глаго́лаше, — по повеле́нию царе́ву и́мам благове́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, в чи́не во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́вен и преда́н бу́ду сме́рти лю́тей».

Оба́че стра́хом Бо́жиим води́мый, ве́ру Христо́ву в се́рдце свое́м сохрани́л да́же до злострада́ний и уз темни́чных, вопия́ Христу́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав нечести́вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном милосе́рдие и уве́дев тя самаго́ христиа́нина бы́ти, разъяри́ся на тя зло́бою и повеле́ привести́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника царе́ва. Ты же, благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, страда́ния претерпе́л еси́ му́жественно и от ве́ры во Христа́ ника́коже отступи́л еси́. Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:

Ра́дуйся, испове́дниче ве́ры во Христа́ неустраши́мый; ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, я́ко со Архистрати́гами Сил Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́ши; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всем за и́стину терпя́щим.

Ра́дуйся, искуше́ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый; ра́дуйся, я́ко и всех призыва́ющих тя от искуше́ний избавля́еши.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый; ра́дуйся, и нам се́ти диа́вола избега́ти помога́ющий.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры себя́ самаго́ от стрел лука́ваго защити́вый; ра́дуйся, и́мже и нас от искуше́ний охраня́ющий.

Ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да украше́ние; ра́дуйся, Небе́сных черто́гов обита́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 5

Боготе́чней звезде́ подо́бен был еси́, Иоа́нне, егда́, прише́д в страны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́мо су́щих христиа́н не отступа́ти от Со́лнца Пра́вды Христа́ Бо́га, но вы́ну пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя святы́й приводи́мыя пред него́ по повеле́нию царе́ву ве́рныя Христу́ лю́ди на муче́ние за ве́ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за них, в се́рдце свое́м пеки́йся, да изба́вит их от руки́ мучи́телевы. Таково́е твое́ попече́ние о них похваля́юще, зове́м ти:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву в се́рдце свое́м име́вый; ра́дуйся, я́ко то́ю согрева́емь от мучи́телей ве́рныя рабы́ Христо́вы спаса́л еси́.

Ра́дуйся, веле́ния нечести́вых презре́вый; ра́дуйся, за́поведи Христо́вы сохрани́вый.

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Христо́вых дру́же; ра́дуйся, христиа́н засту́пниче.

Ра́дуйся, су́щим в темни́цех и во у́зех уте́шителю; ра́дуйся, ни́щих корми́телю.

Ра́дуйся, стра́нных води́телю; ра́дуйся, немощству́ющих врачу́.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рых; ра́дуйся, пла́чущих уте́шителю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 6

Посто́м и моли́твою плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́ву Бо́жию духо́вне пожи́л еси́; сего́ ра́ди ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспева́я песнь: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло на тве́рди небе́сней, всему́ христиа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жиим изволе́нием обре́тено бысть нетле́нное те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с с ве́рою к твоему́ заступле́нию притека́ющим и моли́твенно тебе́ взыва́ющим:

Ра́дуйся, Бо́гу житие́м твои́м угоди́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди от Него́ прославле́ние прия́вый.

Ра́дуйся, тщету́ и пре́лесть ми́ра сего́ презре́вый; ра́дуйся, мзду Небе́сную восприя́вый.

Ра́дуйся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко оби́лие благода́ти Бо́жией прия́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, я́ко в житии́ сем бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́; ра́дуйся, я́ко в ско́рбех и напа́стех су́щим засту́пник был еси́.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый; ра́дуйся, те́плый хода́таю за нас у Царя́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, от мучи́телева гне́ва христиа́ны спаса́вый; ра́дуйся, я́ко и днесь о спасе́нии на́шем пече́шися.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́щу ти от ми́ра сего́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́ло твое́ положи́ти в до́ме, иде́же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее всем ко твоему́ заступлению с ве́рою притека́ющим и о тебе́ Бо́гу вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую показа́ ми́лость рабо́м Свои́м Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя и яви́ти в тебе́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы же таково́му промышле́нию Бо́жию ра́дующеся, благода́рне вопие́м:

Ра́дуйся, вмести́лище благода́ти Бо́жией; ра́дуйся, сосу́де Бо́жий избра́нный.

Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный; ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ с ве́рою ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших цели́телю; ра́дуйся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.

Ра́дуйся, лука́вство врага́ челове́ческаго обличи́телю; ра́дуйся, целому́дрия охрани́телю.

Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств от вся́каго диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до; ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю.

Ра́дуйся, соврати́вшихся на путь и́стины наста́вителю; ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́яй.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное и ди́вное явле́ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девшей и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жия в тебе́ позна́вшей, лю́дие константино́польстии умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь доброде́тельми испо́лненный в жи́зни сей, по сме́рти же сла́вою Бо́жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щих тя, от ни́хже слы́шиши сицева́я:

Ра́дуйся, милосе́рдию Отца́ Небе́снаго подража́телю; ра́дуйся, а́лчущих пита́телю.

Ра́дуйся, стра́нных неви́димый сопу́тниче; ра́дуйся, си́рых покрови́телю.

Ра́дуйся, озлобля́емых уте́шителю; ра́дуйся, за и́стину терпя́щих подкрепи́телю.

Ра́дуйся, неду́гующим осла́бу и исцеле́ние подава́яй; ра́дуйся, в беда́х су́щих засту́пниче.

Ра́дуйся, ни́щия возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко с ни́ми и по отше́ствии от ми́ра сего́ те́лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко в до́ме убо́гих погребсти́ те́ло свое́ завеща́л еси́; ра́дуйся, за смиренному́дрие твое́ венце́м от Бо́га увенча́нный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 9

Все во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, победи́вша миродержи́теля тьмы и пре́лести ве́ка сего́, те́мже и воспе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и многовеща́ннии не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нныя, и милосе́рдия и целому́дрия твоего́ по́двиги. Мы же таковы́м дивя́щеся, в не́мощи на́шей ма́лыя сия́ хвале́ния прино́сим тебе́:

Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, во́льная страда́ния за И́мя Его́ претерпе́вый.

Ра́дуйся, о Бо́зе Вседержи́теле поревнова́вый; ра́дуйся, вене́ц му́ченический стяжа́вый.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и воздержа́ния учи́телю; ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́дуйся, смиренному́дрием твои́м ду́ха горды́ни низложи́вый; ра́дуйся, насле́дие Ца́рства Небе́снаго стяжа́вый.

Ра́дуйся, в дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себе́ сотвори́вый; ра́дуйся, я́ко о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щим подава́яй; ра́дуйся, я́ко немо́лчно мо́лиши за ны Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле свое́м неради́в, ра́достно восприя́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную скорбь, Иоа́нне, Христо́в Во́ине, воспева́я укрепля́вшему тя Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ и тве́рдое прибе́жище всем с моли́твою к тебе́ прибега́ющим, чудотво́рче Иоа́нне, сего́ ра́ди зове́м ти:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче всех призыва́ющих тя; ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бог просла́вити чудесы́.

Ра́дуйся, я́ко и от ико́н твои́х подае́тся благода́ть Бо́жия взира́ющим на них с ве́рою; ра́дуйся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́мене твоего́ хра́мех незри́мо обита́еши.

Ра́дуйся, я́ко никто́же та́мо с ве́рою моля́щийся тощ и неуслы́шан исхо́дит; ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрепля́еши на́ша моле́ния, ко Престо́лу Вседержи́теля восходя́щия.

Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́ния предвари́ти тщи́шися; ра́дуйся, я́ко на стро́потнем пути́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.

Ра́дуйся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́мощь явля́еши; ра́дуйся, я́ко всех идти́ на путь спасе́ния направля́еши.

Ра́дуйся, я́ко гре́шныя на покая́ние наставля́еши; ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и моли́твенниче о нас благоприя́тный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние похва́льное прино́сим тебе́, му́чениче Христо́в Иоа́нне, е́же с любо́вию прие́мля, моли́ Го́спода избавитися нам от бед и скорбе́й, наипа́че же в час кончи́ны на́шея твои́м заступле́нием предвари́, да не у́мрем безпокая́нны, но сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих с тобо́ю воспе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в це́ркви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жией и озаря́ющи тьму неразу́мия на́шего, Иоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лим ти ся: просвети́ ны, омраче́нныя грехо́м, да воспои́м тебе́:

Ра́дуйся, свет Боже́ственнаго уче́ния в се́рдце свое́м носи́вый; ра́дуйся, я́ко тем просвеща́емь, тьму и́дольскаго служе́ния обличи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нам те́мже све́том просвети́тися тщи́шися; ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисия́ннаго Божества́ лице́м к Лицу́ зри́ши.

Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жией, от Со́лнца Пра́вды возжже́нный; ра́дуйся, озаря́яй тьму неве́дения на́шего све́том Христо́вых за́поведей.

Ра́дуйся, путево́дная звезда́ всем и́щущим спасе́ния; ра́дуйся, я́ко наставля́еши нас на вся́кое де́ло благо́е.

Ра́дуйся, я́ко мысль бла́гу нам на се́рдце во благовре́мении полага́еши; ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нию о́браз до́браго во́ина в себе́ показу́еши.

Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную све́том доброде́телей твои́х; ра́дуйся, я́ко, ви́дя до́брая де́ла твоя́, челове́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ют.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть дана́ тебе́ от Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нию и сохраня́ти от бед чту́щих па́мять твою́, сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ от вся́каго зла Це́рковь и страну́ Росси́йскую, ве́рныя же вся в доброде́телех преуспева́ти сотвори́, да воспои́м вси Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя, Христо́ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия украше́ние; ра́дуйся, к во́инству Небе́сному сопричте́нный.

Ра́дуйся, всеору́жие Бо́жие прие́мый; ра́дуйся, тем вся ко́зни вра́жия преодоле́вый.

Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный; ра́дуйся, щито́м ве́ры осене́нный.

Ра́дуйся, шлем спасе́ния стяжа́вый; ра́дуйся, меч духо́вный, е́же есть сло́во Бо́жие, па́че вся́каго ору́жия возлюби́вый.

Ра́дуйся, препоя́санный от Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слех свои́х; ра́дуйся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.

Ра́дуйся, я́ко та́мо воспе́ти песнь но́ву пред Престо́лом Его́ сподо́бился еси́; ра́дуйся, на Не́бе приобща́яйся ны́не Христа́ и́стее, не́же иногда́ на земли́.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 13

О святы́й уго́дниче Христо́в и чудотво́рче Иоа́нне Во́ине! Приими́ сие́ хвале́ние на́ше и мольбы́ тебе́ приноси́мыя, и благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́ви нас от вся́ких зол и обстоя́ний, боле́зней душе́вных и теле́сных, и от ве́чнаго муче́ния предста́тельством твои́м сохрани́ и досто́йны Ца́рствия Небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Читайте также:  Что такое акафист и как правильно его читать? - православные молитвы

Этот кондак читается трижды, зате́м 1-й икос и 1-й кондак.

Моли́тва

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном.

О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне во́инственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех, и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ всякая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/days/sv-ioann-voin

Святой Иоанн Воин: акафист, икона, в чем помогает

Родился же Святой еще в 1690 г. в семье благочестивых верующих людей.

Само имя мученика в переводе означает Яхве то есть Бог, Божья благодать и именно его самопожертвование и милость ради нуждающихся в помощи людей сделали его имя наиболее из распространенным и излюбленным среди православного народа.

А узнать же более подробно о том, как жил Иоанн Воин, в чем помогает молитва обращенная к нему, когда день празднования и многое другое вы сможете в этой статье.

Житие Иоанна Воина

Святой мученик проходил службу в войсках императора Юлиана Отступника в период с 361-363 г. По сравнению с другими воителями его целью было не только преследовать, но и убивать православных христиан.

Однако гонителем он оставался лишь снаружи, а в действительности сам святой Иоанн Воин оказывал помощь, изгнанным православным предостерегая тех об грозящих им опасностях, а тех, кто был в плену он освобождал, а также способствовал их побегу.

Милосердие Чудотворца снисходило как верующим христианам, так и всем страждущим и нуждающимся в помощи, утешая тех, кто находится в скорби или имеет проблемы со здоровьем.

Но как только император узнал о действиях Святца, то тот час отправил его в темницу. После чего в 363 г. самого гонителя убили во время персидской войны, а воитель оказался на свободе, стал жить в чистоте и святости и посвятил всю свою жизнь ради блага ближних.

Скончался Чудотворец, будучи в преклонном возрасте, однако точная дата его кончины не известна, а само место захоронения спустя время стало забыто, но однажды Святец явился благочестивой христианке и указал, то место где он был погребен.

Мощи же воина были перенесены в Константинополь в храм апостола Иоанна Богослова, которые по воле Божьей были наделены благодатной силой способной исцелять. А чтение молебней обращенных к Чудотворцу помогут обрести не утешение не только людям, которых гложет обида, но и тем, кого поглотила скорбь за близким человеком.

В православных церквях этого Воителя свято почитают как великого защитника оберегающего и помогающего справиться с печалями и невзгодами.

Когда отмечают день памяти Святого

В православной церкви установлен день памяти Святца, который празднуют ежегодно 12 августа по новому стилю (30 июля по старому стилю).

Икона Иоанна Воина, в чем помогает и о чем молиться

Среди многих святых, которые являются покровителями православных особо почитаемым образом можно считать Иоанна. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы защищать свою Родину, а также людей, работа которых связана с опасностью.

Икона Иоанна Воина, в чем помогает

В древней Руси еще во времена крепостного права многие люди веровали в то, что если обратиться к Святому через молебень то он сможет помочь отыскать вора вместе со всем награбленным или задержать беглого холопа, причем существует огромное количество этому свидетельств, которые сохранились и по сей день.

Когда с человеком случается какая-либо неприятность и для ее разрешения следует обратиться к Мученику, но только если молебень будет искренней и исходить от всей души.

Этого Святца на Руси в истину боялись все воры и если на кого-то упало подозрение в краже, то люди тут же проводили молебен Воину и от страха пред Святым воры порой и сами признавались в содеянном.

Иоанну Воину о чем молятся:

 • Матери провожающие в армию своих сыновей произносят молебень дабы защитить их от беды или гибели;
 • Взывают к Чудотворцу и чтобы получить защиты от своих обидчиков;
 • Помогает Святой и тем, кто попал в заточение или даже плен;
 • Святой мученик Иоанн Воин также способен отыскать утерянные вещи;
 • Пребывая в душевной скорби и в любых других житейских обстояниях можно воззвать к помощи к Чудотворцу.

Как молиться перед чудотворным изображением

При обращении к Воителю можно выбрать один из нескольких молебней, который больше всего будет подходить для разрешения проблем просящего. Но в первую очередь следует обрести душевное спокойствие и сконцентрироваться на стоянии перед Всевышним произнося при этом слова:

и затем четко произнести молитву:

Еще в храме можно заказать молебен Мученику, что поможет усилить произнесенную молитву в домашних условиях.

Акафист Иоанну Воину звучит так:

Кондак 1

Мира Вам! Благодарим, что дочитали до этого места. Хотим Вам рассказать, что у нас есть благотворительный кошелек, собираем денежные средства на нужды болящих и детей с домов интернатов.

Являемся кураторами школы интерната для детей с недостатком речи. Уже помогли/помогаем разным людям и они очень благодарны за помощь.

Если есть возможность внести вклад( хотя бы 100-200 рублей) будем благодарны! Ангела Хранителя Вам!

Икос 1

Кондак 2

Икос 2

Кондак 3

Икос 3

Кондак 4

Икос 4

Кондак 5

Икос 5

Кондак 6

Икос 6

Кондак 7

Икос 7

Кондак 8

Икос 8

Кондак 9

Икос 9

Кондак 10

Икос 10

Кондак 11

Икос 11

Кондак 12

Икос 12

Кондак 13

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Господь всегда с Вами!

Обязательно к прочтению:  Икона святая Наталья как помогает

Смотрите видео о святом чудотворце Иоанне Воине:

Источник: https://ikona-i-molitva.info/svyatoj-ioann-voin-akafist-ikona-v-chem-pomogaet/

Православие молитва иоанна воина

Данная статья содержит: православие молитва иоанна воина – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

О, великий Христов мучениче Иоанне, правоверных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас в бедах и скорбях молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися.

Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая.

Умоли Господа нашего, да сподобит ны грешныя и недостойныя рабы Своя получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, мучениче Христов, Иоанне Воине! Храбрый еси во бранех врагом прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианом скорый помощник.

О, великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостойных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех, и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека: тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны грешныя, в бедах и напастех зле страждущия; избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша.

Православным христианом и воинству во брани даруй на враги победу, яко да твоею помощию и крепким поборством посрамятся вси, творящий рабом своим злая.

О, великий поборниче Иоанне Воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его.

Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Иоанне Воине! Моли с нами и о нас Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Испроси нам у Христа Бога нашего тихое и Богоугодное житие, здравие же и во всем благое поспешение, земли плодородие, во всем изобилие и вся ко спасению и житию временному потребная.

О, святый страстотерпче Иоанне! Ныне пред честною твоею иконою припадающе и покланяющеся тебе, молим тя: яви многомощное заступление всем сущим в напастех, скорбех и болезнех, и избави нас от всякаго зла и от обидящаго человека, моли Всещедраго Триипостаснаго Бога, да подаст православным христианом на супостаты одоление, и да укрепит и благословит непременяемым миром и благополучием, яко да твоею помощию и крепким поборством посрамятся вси являющии нам злая, огради нас святыми твоими молитвами во вся дни жизни нашея, умоли Милостиваго Владыку всех, да дарует нам христианскую кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну; по исходе же нашем от жития сего да оградит нас святых ангел ополчением, во еже избавитися нам от козней диавола и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа славы, и Того со всеми святыми славити в Небеснем Царствии Его во веки веков. Аминь.

О, преславный угодниче Христов Иоанне Воинственниче, храбрый еси в ратех, врагом прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианом великий заступниче и угодниче Христов!

Помяни нас, грешных и недостойных рабов, в бедах, скорбех и печалех, и во всяцей злей напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: дана бо тебе благодать от Бога молитися за нас, грешных, зле страждущих.

Избави нас от обидящих нас, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, да твоею помощию и крепким предстательством и поборством посрамятся вси являющии нам злая! О, великий поборниче Иоанне Воинственниче! Не забуди нас, грешных, молящихся тебе и просящих твоея помощи и неоскудныя милости, и сподоби нас, грешных и недостойных рабов, получити от Бога неизреченная благая, яже уготована любящим Его, яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому Иоанну Воину

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, страдав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в небесех светлейше, от Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши: укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Блаженство Евангельское возлюбив, Богомудре Иоанне, чистоту сердца девством почтил еси. Темже суету мира сего пренебрегл, устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих. Сего ради молим тя: проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго.

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика, достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем, и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Дарованьми чудес обогати тя Христос Господь, в различных бо скорбех призывающим тя помошник скор обретаешися.

Акафист святому чудотворцу Иоанну Воину Икона Святому мученику Иоанну воину

Популярные молитвы:

Молитва святому мученику Архидиакону Лаврентию Римскому

Молитвы священномученику Антипе, епископу Пергамскому

Молитва Киру и Иоанну святым чудотворцам и бессребреникам, мученикам

Молитва Параскеве нареченной Пятница Святой мученице

Молитва святым мученикам Хрисанфу и Дарии

Молитва святому праведному Филарету Милостивому

Молитва Пресвятой Богородице Неопалимая Купина

Молитвы Преподобному Виталию

Молитвы преподобному Антонию Великому

Молитва великомученику Евстафию Плакиде

Молитва святителю Иоанну Милостивому

Молитва Господу Богу о восстановлении самодержавнаго царства русскаго

Молитва преподобному Герману Соловецкому

Молитвы в продолжении дня

Православные информеры для сайтов и блогов Все молитвы .

Православные молитвы ☦

4 сильных молитвы Иоанну Воину

Молитва Иоанну Воину от обидчика

«О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом.

О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Читайте также:  Житие святителя луки архиепископа симферопольского и крымского - православные молитвы

Молитва Иоанну Воину о потерянной вещи и возвращении украденного

«О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый заступник православных христиан в бедах и напастях их, по данной благодати от Бога!

Буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. Воинству нашему на враги победу даруй, да смирятся противящиися нам и вразумятся, и Бога истиннаго познают и святую Его Церковь Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся прославляти Господа Спаса нашего во Царствии Его вкупе с тобою во веки. Аминь.»

Молитва Иоанну Воину о возвращении долга

«О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися.

Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая.

Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Иоанну Воину личное прошение

«О преславный угодниче Христов Иоанне Воине!

Храбр был еси в ратех, врагом прогонитель и обидимых заступник, ныне же и всем православным Христианом скорый помощник являешися.

Помяни нас, грешных и недостойных, и заступи нас в бедах и скорбех и печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: тебе бо дана бысть от Бога благодать молитися за ны грешныя (имя), зле страждущия.

О, великий поборниче, врагов прогонителю, христолюбиваго воинства покровителю и обидимых заступниче, Иоанне Воине! Не забуди нас грешных, молящихся тебе и твоея помощи и неоскудныя милости просящих, и сподоби ны грешныя и недостойныя неизреченная благая от Бога получити. Яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.»

Молитвы святым

Память: 30 июля / 12 августа

Святой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместо этого о казал большую помощь гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении утерянного или похищенного.

Мученик Иоанн Воин. Икона

Тропарь мученику Иоанну Воину, глас 4

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше.

От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши,/ укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши.

Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Кондак мученику Иоанну Воину, глас 6

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Молитва первая мученику Иоанну Воину

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися.

Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая.

Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая мученику Иоанну Воину

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом.

О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья мученику Иоанну Воину

О великий Христов мучениче Иоанне! Услыши мя, прибегающего к тебе (имя), подаждь в скорби моей скорую помощь и заступление (содержание прошеная), яко да твоею помощию и поборством по мне посрамятся вси являющии мне злая. Аминь.

Акафист мученику и чудотворцу Иоанну Воину:

Каноны мученику и чудотворцу Иоанну Воину:

Житийная и научно-историческая литература о мученике Иоанне Воине:

 • Мученик Иоанн Воин – Православие.Ru

Молитвы святым от воровства:

 • Молитва Архистратигу Михаилу. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. Он покровитель воинов, сражающихся за правое дело. Ему молятся о преодолении расколов и ересей, взывают о помощи в гонениях, о вразумлении раскольников, еретиков, сектантов и неверующих, при бесовских нападках и искушениях. Также архангела Михаила просят о помощи в защите дома и семьи от воровства и всевозможных напастей
 • Молитва блаженной Варваре Скворчихинской. С приходом безбожной власти молодая сельская учительница взяла на себя подвиги нищеты, затвора, непрестанной молитвы и поста. Господь через нее великую силу Божию, проявлявшуюся дарами прозорливости и исцелений, чудесами и чудесными знамениями. Блаженную Варвару просят помочь перенести тяжелые искушения, гонения и нищету, защите от притеснителей и воров, ей молятся о хранении девства, о помощи в аскетических подвигах, исцелении болезней
 • Молитва мученику Иоанну Воину. Святой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместо этого оказал большую помощь гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении утерянного или похищенного
 • Молитва святителю Спиридону чудотворцу, епископу Тримифунтскому. Святитель Спиридон имел такую чистую и простую веру, что Господь без промедления отвечал на всякое его прошение. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Святому Спиридону обращаются за помощью в болезни, ему молятся в затруднениях с жильем, в нищете и прочих житейских неурядицах, о защите от воров, о даровании простоты сердца, о вразумлении заблудших, перешедших в иноверие, о сектантах и оккультистах
 • Молитва благоверной Тамаре, царице Грузинской. Святая Тамара Грузинская – мать и небесная покровительница Грузии, благотворителей, храмоздателей, судей, воинов и прочих государевых людей, а также творческой интеллигенции. Царице Тамаре молятся для защиты дома и семьи от бед, воровства и прочих напастей. К ней, чтимой в ряду жен-мироносиц, обращаются для защиты от пагубных пороков своих и близких, от неверия или сомнений в вере, об исцелении от душевных и телесных недугов, о полноте и глубине покаяния и о заступничестве перед Господом для спасения души

Молитвы воинов. Во время бедствия и нашествия врагов, иноплеменников и иноверных:

 • Молитвы православных воинов – сборник молитв для духовной помощи и защиты православных воинов, а также молитвы во время бедствия и нашествия врагов, иноплеменников и иноверных.
 • Молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений, написанная святителем Тихоном, Патриархом Московским и всея Руси
 • Молитва покаянная, читаемая в церквах России во дни смуты
 • Молитва родителей о детях, находящихся на службе в армии
 • Молитва святому благоверному князю Александру Невскому
 • Молитва преподобному Иову, игумену и чудотворцу Почаевскому
 • Молитва воина перед сражением
 • Молитва Кресту Господню
 • Молитва против супостатов
 • Молитва великомученику Георгию Победоносцу об охранении жизни воинов на поле брани
 • Молитва святителю Никите, епископу Новгородскому об охранении жизни воинов на поле брани
 • Молитва преподобному Сергию, игумену Радонежскому об охранении жизни воинов на поле брани
 • Молитва о возвращении мирных времен преподобного Ефрема Сирина

Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Источник: https://xn—-9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/pravoslavie-molitva-ioanna-voina/

Молитва иоанну воину с личным прошением

Советуем ознакомиться молитва иоанну воину с личным прошением с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

Сильные молитвы Иоанну Воину известны людям с давних времен, несмотря на двоякие сказания относительно его жизни и деяний. Одни считают, что Иоанн был против христианства и христиан, хотя если разобраться в его жизненной летописи, то из них видно, что все его действия направлены на помощь православным верующим.

Служил воином у Юлиана Отступника и вместе с другими преследовал и убивал христиан. Но это была лишь оболочка, которую видели окружающие, на самом деле, он оказывал неоценимую помощь верующим, за которыми осуществлялось гонение:

 • освобождал схваченных в плен;
 • помогал в побеге;
 • предупреждал людей заранее о готовящихся гонениях;
 • храбрый воин посещал больных, помогал скорбящим.

Когда император Юлиан узнал о деяних Святого Иоанна — он приказал заключить его в темницу, а вскоре когда Юлиана убили в персидской войне, Иоанн вышел на свободу и посвятил свою дальнейшую жизнь проповедованию веры в Господа Бога.

Приставился мученик в глубокой старости. В православной церкви, днем почитания Великомученика считается 30 июля (по старому стилю — 12 августа), в этот день, как правило, в православных храмах проходят богослужения.

Молитва мученику Иоанну Воину

С мольбами о помощи и заступничестве, к Святому мученику обращаются в самых разнообразных ситуациях:

 • чтобы вернуть украденные вещи;
 • чтобы отыскать воров;
 • он помогает найти потерянную вещь;
 • чтобы защитить себя от всяких обидчиков;
 • чтобы восстановить справедливость и т.д.

О возврате вором украденного можно забыть — считают многие люди. А некоторые, обращаются в молитве к Святому Великомученику и получают украденную вещь или деньги обратно. Ведь он всегда помогал и помогает по сей день обиженным.

О возвращении потерянного стоит думать лишь в положительном аспекте. Не стоит перед молитвой проклинать или сердится на обидчика, важно быть милостивым и добросердным даже к тому человеку, который тебя обидел.

Перед любым обращением к Святцу, например, перед просьбой о возврате денег важно прочитать молитвенные слова «Отче наш». Это делают, дабы сначала обратится к Всевышнему, попросить прощения за грехи свои умышленные иль случайные и только тогда можно прочитать Иоанну Воину личное прошение.

При этом лучше всего молитвенная просьба воспринимается в православном храме, перед святыми образами.

Молитва Иоанну Воину от обидчика

«О, великий Христов мучениче Иоанне, правоверных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче. Услыши нас, в бедах и скорбях молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися.

Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны грешныя и недостойныя рабы Своя получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Читайте также:  Молитвы и акафист на успение пресвятой богородицы - православные молитвы

С таким же точно текстом прошения читается и молитва святому Иоанну Воину для розыска украденного. Необходимо подумать об украденной вещи, представить ее возвращение, прочитать «Отче Наш» и обратиться к Воину Святому, по приданиям, спустя небольшой промежуток времени украденная вещь вернется к законному владельцу.

Молитва Иоанну Воину о потерянной вещи

«Oт Юлиана, царя безбожного, убиение христиан послан быв, святый Иоанн стратилат, одним от имения своего ты помогал, других же, убеждая бежать от мучения неверными, освобождал, и многия за это муки и заточение в темнице от мучителя претерпел.

По смерти нечестивого царя, будучи выпущен из темницы, ты в великих добродетелях до кончины своей остаток жизни провел, чистотою, молитвою и постом украшаясь, нищим изобильную милостыню подавая, немощных посещая и утешая скорбящих.

Поэтому во всех печалях наших помощника и во всех, случающихся с нами бедах: утешителя имеем тебя, Иоанн воинственник: прибегая к тебе, молим тебя, будь страстей наших исцелитель и страданий наших душевных избавитель, потому что ты от Бога получил власть полезное ко спасению всем подавать, приснопамятный Иоанн, странников питатель, пленных освободитель, немощных врач: сирот помощник!

Воззри же на нас, чествующих священнорадостную память твою, ходатайствуй за на пред Господом, чтобы быть нам наследниками царства Его.

Услышь и не отринь нас, и поспеши на заступление нам, стратилат Иоанн, воров и похитителей обличающий, и хищения, в тайне ими совершаемым верно молящиеся тебе открывающий тебе, и возвращением имущества в радость приводящий людей.

Обида и несправедливость тяжелы каждому человеку, каждый печалится о потере украденного, или без вести пропавшего. Внемли же сетующим, святый Иоанн: и имущество похищенное помоги отыскать, чтобы, найдя его, они прославили Господа за щедрость Его во веки. Аминь».

Так же, к помощи Великомученика прибегают:

 • Когда хотят уберечь себя от врагов, или от вражеского воздействия.
 • Молитва Иоанну Воину от врагов — мощная защита от вражеской силы видимой и невидимой.
 • Люди молились Иоанну во время воин, дабы враг отошел с чужой земли, а потом стали обращаться из-за человеческой вражды: между близкими, знакомыми, или просто завистниками.

Икона — образ Святого Воина, которым украшены многие православные церкви и храмы, есть не только в храмах России, но и в других странах мира.

Сильная молитва перед иконой Великомучеников ни один раз выручала православных верующих. Будь-то страшная болезнь, или просто жизненная неурядица — молитва помогает всегда!

Замечательным подарком для дорогого мужчины по имени Иван станет икона Великомученника, и по преданию, если мужчина сохраняет эту иконку и носит всегда при себе, но на него обрушиться нежданное счастье в ближайшее время.

Чтобы Бог слышал тебя, важно быть чистым перед ним. К молитве подходить с кристально чистыми помыслами и с настройкой себя на положительный результат.

Господь слышит Вас!

Смотрите так же и видео рассказ о заступнике всех обиженных — Иоанне Воине:

Читайте еще:

One thought on “ Молитва Иоанну Воину о обидчиках, о потерянной вещи, об украденном и от врагов ”

Иоанн Воин,Святой великомученик заступись за рабу твою Наталию от воров и верни мне ими украденное.Благодарю тебя,что ты услышил меня.Аминь.

Молитва Иоанну Воину

Молитвы Иоанну Воину широко использовались православным народом с древних времен. Хотя сведения о его жизненном пути довольно противоречивы. Иоанн служил у Юлиана Отступника и вместе с другими воинами занимался преследованием приверженцев христианской веры.

Но как свидетельствуют летописи, этот человек стремился оказать помощь людям, которые были гонимые властью. Благодаря его усилиям было освобождено много пленных. Иоанн организовывал побеги и заранее предупреждал христиан о готовящихся облавах.

Занимался Иоанн и благотворительной деятельностью, он постоянно посещал больницы, где оказывал посильную помощь и поддержку больным людям.

После того, как благочестивые деяния Иоанна Воина стали известны верховному правителю, его заключили в темницу. Но после того как Юлиан Отступник был убит в Персидской войне, Иоанн вышел на свободу и начал проповедовать христианство. Из жизни мученик ушел в глубокой старости, успев совершить много благочестивых дел.

Сильная молитва Иоанну Воину от обидчика или врагов

Сильная молитва Иоанну Воину направлена против обидчиков и врагов. Чтобы усилить ее эффективность изначально следует прочитать известную всем молитву «Отче наш». Это позволяет вымолить у Господа прощение за ведомые и неведомые грехи. Считается, что молитва Иоанну Воину будет более сильной, если ее читать в храме перед иконой Святого.

Текст молитвы

Текст сильной молитвы от обидчика и врагов, направленной к Иоанну Воину, звучит следующим образом:

Слушать молитву ко Святому Иоанну Воину:

Молитва Святому Иоанну Воину о возращении

Молитва о возвращении пропажи или потерянной вещи

Молитва святому Иоанну Воину о возвращении потерянной вещи отличается очень большой силой. Очень важно правильно молится в этом случае. О потерянной вещи следует думать только в положительном аспекте. Не следует перед чтением молитвы допускать негатив в отношении человека, который совершил зло.

Текст молитвы звучит следующим образом:

Молитва о возвращении украденного вором

Если вы уверенны, что пострадали от воровства, то можно обратится к Святому Иоанну Воину с сильной личной молитвенной просьбой. Очень важно, чтобы в молитвенном тексте было, как можно больше конкретики. Считается, что такая молитва будет более сильной, если она будет произнесена в храме перед иконой.

Звучать она может следующим образом:

Молитва о возвращении долга

Читаться молитва, направленная к Святому Иоанну Воину, может и в случаях, когда требуется вернуть долг. Очень важно, чтобы в душе человека, который обращается за помощью, не было зла против тех людей, которые длительное время не собираются возвращать долг.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

В чем сила молитвы Св. мученику Иоанну Воину

Сила молитвы к Святому Иоанну Воину заключается в том, что этот человек при жизни творил благие дела и был истинным поборником христианской веры.

Помощи у Святого Иоанна просят те люди, которые переживают сильные душевные страдания от незаслуженных обид. Очень важно правильно молиться.

Необходимо помнить о том, что в молитвенных текстах не должно звучать просьбы наказать своих обидчиков. В молитве нужно просить о защите от недругов и врагов.

Считается, что молитва к Святому Иоанну подходит для ежедневного прочтения. Она обладает сильными защитными свойствами. Если читать молитву каждый день, то можно защитить себя от самых разных бытовых неприятностей дома, на работе и на улице. Такое молитвенное обращение позволит избегать неприятных и спорных ситуаций, а также обрести душевное спокойствие.

Важно помнить, что молитва будет действенной только для искренних и добрых людей. Стремитесь помогать слабым и обиженным, учитесь поддерживать тех людей, у которых возникают трудности в жизни. Не провоцируйте возникновение неприятностей и находите компромиссы. При таком подходе молитвы к Святому Иоанну Воину будут услышаны.

Молитвы ко святому Иоанну Воину

О, великий Христов мучениче Иоанне, правоверных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас в бедах и скорбях молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися.

Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая.

Умоли Господа нашего, да сподобит ны грешныя и недостойныя рабы Своя получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, мучениче Христов, Иоанне Воине! Храбрый еси во бранех врагом прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианом скорый помощник.

О, великий заступниче и угодниче Христов Иоанне Воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостойных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех, и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека: тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны грешныя, в бедах и напастех зле страждущия; избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша.

Православным христианом и воинству во брани даруй на враги победу, яко да твоею помощию и крепким поборством посрамятся вси, творящий рабом своим злая.

О, великий поборниче Иоанне Воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его.

Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Иоанне Воине! Моли с нами и о нас Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Испроси нам у Христа Бога нашего тихое и Богоугодное житие, здравие же и во всем благое поспешение, земли плодородие, во всем изобилие и вся ко спасению и житию временному потребная.

О, святый страстотерпче Иоанне! Ныне пред честною твоею иконою припадающе и покланяющеся тебе, молим тя: яви многомощное заступление всем сущим в напастех, скорбех и болезнех, и избави нас от всякаго зла и от обидящаго человека, моли Всещедраго Триипостаснаго Бога, да подаст православным христианом на супостаты одоление, и да укрепит и благословит непременяемым миром и благополучием, яко да твоею помощию и крепким поборством посрамятся вси являющии нам злая, огради нас святыми твоими молитвами во вся дни жизни нашея, умоли Милостиваго Владыку всех, да дарует нам христианскую кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну; по исходе же нашем от жития сего да оградит нас святых ангел ополчением, во еже избавитися нам от козней диавола и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа славы, и Того со всеми святыми славити в Небеснем Царствии Его во веки веков. Аминь.

О, преславный угодниче Христов Иоанне Воинственниче, храбрый еси в ратех, врагом прогонитель и обидимым заступник, всем православным христианом великий заступниче и угодниче Христов!

Помяни нас, грешных и недостойных рабов, в бедах, скорбех и печалех, и во всяцей злей напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: дана бо тебе благодать от Бога молитися за нас, грешных, зле страждущих.

Избави нас от обидящих нас, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, да твоею помощию и крепким предстательством и поборством посрамятся вси являющии нам злая! О, великий поборниче Иоанне Воинственниче! Не забуди нас, грешных, молящихся тебе и просящих твоея помощи и неоскудныя милости, и сподоби нас, грешных и недостойных рабов, получити от Бога неизреченная благая, яже уготована любящим Его, яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому Иоанну Воину

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, страдав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в небесех светлейше, от Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши: укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Блаженство Евангельское возлюбив, Богомудре Иоанне, чистоту сердца девством почтил еси. Темже суету мира сего пренебрегл, устремился еси зрети Бога, Иже тя прослави чудесы во врачевании различне страждущих. Сего ради молим тя: проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небеснаго.

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика, достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем, и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

Дарованьми чудес обогати тя Христос Господь, в различных бо скорбех призывающим тя помошник скор обретаешися.

Акафист святому чудотворцу Иоанну Воину Икона Святому мученику Иоанну воину

Популярные молитвы:

Молитва преподобному Александру, игумену Свирскому

Молитвы священномученику Власию Севастийскому

Молитва святому преподобному Евфимию Великому

Молитвы преподобному Моисею Мурину, икона

Молитвы Иоанну Кронштадтскому святому праведному

Молитва святому апостолу Симону Зилоту

Молитвы Ксенофонту и Марии святым преподобным

Молитва святому Иосифу Целомудренному, Прекрасному

Молитва святой Анастасии Узорешительнице

Молитва святителю Тихону, епископу Амафунтскому

Молитва праведному Евдокиму Каппадокиянину

Молитвы к Пресвятой Богородице Феодоровская

Молитвы Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, святым мученицам

Молитвы, которые обязательно помогут

Православные информеры для сайтов и блогов Все молитвы .

Источник: https://xn—-7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-ioannu-voinu-s-lichnym-prosheniem/

Ссылка на основную публикацию