Православные молитвы, читаемые на радоницу дома и на кладбище – православные молитвы

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Православные молитвы, читаемые на Радоницу дома и на кладбище - православные молитвы

Прослушать:

Скачать в формате Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́.

Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.

Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́.

Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.

Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/chin-litii-sovershaemoj-miryaninom-doma-i-na-kladbishhe.html

Что нужно читать на кладбище на Радоницу

Чин литии в Пасхальный период, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. 

     Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав (трижды).

 

     1. Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия. 

     Христос воскресе из мертвых.
     3. Приидите пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник из гроба одождивша Христа, в Нем же утверждаемся. 
     Христос воскресе из мертвых.
     4. На божественней стражи богоглаголивый Аввакум да станет с нами и покажет светоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен.
     Христос воскресе из мертвых.
      5. Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, Правды Солнце, всем жизнь возсияюща.
     Христос воскресе из мертвых.
      6. Снисшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскрес еси от гроба. 
     Господи, помилуй (трижды)

Кондак, глас 8:

     Со святыми упокой, Христе, душу раба (рабы, души раб) Твоего (Твоея, Твоих) , идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. 

Кондак Пасхи, глас 8: 

     Аще и во гроб снизшел еси безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.
     7. Отроки от пещи избавивый, быв человек, страждет яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие, Един благословен отцев Бог и препропрославлен.
     Христос воскресе из мертвых.
     8. Сей нареченный и святый день, един суббот Царь и Господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств: воньже благословим Христа во веки.
     Христос воскресе из мертвых.

      Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся, и паки реку: радуйся; Твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие веселитеся. 

     9. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне, и веселися Сионе. Ты же Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

     Плотию уснув яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли, и упразднив смерть: Пасха нетления, мира спасение (дважды).

Аще мощно, поем Стихиры Пасхи

Стих: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его

Пасха священная нам днесь показася: Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райския нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных.

Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут

Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими от нас радости благовещения воскресения Христова; красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба яко жениха, происходяща.

Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся

Мироносицы жены, утру глубоку, представша гробу Живодавца, обретоша ангела, на камени седяща, и той провещав им сице глаголаше: что ищете Живаго с мертвыми? Что плачете Нетленнаго во тли? Шедше проповедите учеником Его.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия! Пасха! Радостию друг друга обымем. О Пасха!Избавление скорби, ибо из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены радости исполни глаголя: проповедите апостолом.

Слава, и ныне:

Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением, и тако возопиим:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав

     Господи, помилуй. (12 раз.) 
     Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (рабы, раб Твоих) (имя) и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное. 
     Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

 
     Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
     Господи, помилуй (трижды), благослови. 
     Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. 
     Во блаженном успении, вечный покой подаждь.

Господи, усопшему рабу Твоему (имя) (рабе, рабам Твоим) и сотвори ему вечную память. 
     Вечная память (трижды). 
     Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав (трижды).
     И нам даровав живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению.

И обращаемся к лежащим в могиле со словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Источник: https://xpam-xpicta.ru/novosti-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi/8531-chto-nuzhno-chitat-na-kladbische-na-radonicu.html

Как правильно убираться на кладбище и поминать усопших на Радоницу

Посещение кладбища сопряжено с некоторыми традициями и суевериями. Считается, что эта земля принадлежит мертвым, а у них свои законы, которые следует соблюдать живым. Как вести себя на кладбище? Что можно делать, а что – категорически запрещено?

Разговор о поминовении усопших лучше начать с того, что при этом делать не нужно (как показывает практика, такой «ликбез» в наше время необходим): не надо устраивать поминальную трапезу на могиле (особенно отвратительно, когда такая трапеза превращается в попойку) и оставлять там еду (тем более – спиртные напитки).

Да, такой обычай существовал в древности (он назывался тризной) – наши предки верили, что души умерших являются в образе птиц, чтобы разделить трапезу с живыми – так восстанавливалось нарушенное смертью единство рода.

Но обычай этот – языческий, и если вы считаете себя христианином, зачем же его придерживаться? Если даже вы причисляете себя к неоязычникам (т.н.

родноверам) – подумайте о работниках кладбища, которым придётся убирать оставленное вами… Для христианина же лучше всего те же продукты раздать нищим возле храма, попросив их помолиться о душе покойного (те же из них, кто обычно приходит поживиться оставленными на могилах продуктами, как правило, благочестием не отличаются — и вполне способны осквернить могилу).

Разумеется, первое, что следует сделать, посещая кладбище – это привести в порядок могилу (ведь не только последнее пристанище – но и место будущего воскресения умершего, и надо содержать его в чистоте). А затем – собственно поминовение.

Главное искушение, которого при этом следует избегать – это «диалог» с умершим: услышать его мы всё равно не можем, но наше воображение вполне способно создать иллюзию такого «разговора», увлекая в какой-то вымышленный мир – и открывая нашу душу для демонического воздействия.

А вот что обязательно нужно сделать – это помолиться за усопшего. Самая простая молитва выглядит так: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего такого-то, и прости ему вся согрешения вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное».

Есть и другие молитвы, в том числе – для конкретных случаев (молитва вдовы, вдовца, молитва об умерших родителях или детях). Затем следует совершить литию – в буквальном переводе это слово означает «усиленное моление» (точнее – краткий чин литии, который совершают миряне).

Приводить здесь все эти тексты мы не станем – вы легко найдёте их в православных молитвословах или в Интернете, на православных сайтах.

Перед тем, как молиться, зажгите свечку – но ставить её надо перед крестом и иконой, а не перед фотографией умершего! Вообще следует заметить, что памятник с фотографией – нехристианская традиция, и уж совсем недопустимо помещать фотографию на кресте.

При всей важности посещения могилы ограничиваться им нельзя – ему должно предшествовать посещение храма, где следует перед началом службы подать записку «О упокоении» с именами умерших родственников, поставить свечку на канун (четырёхугольный стол с ячейками для свечей, перед которым стоит изображение Распятия или снятия с креста), помолиться самому за душу усопшего. Молитва будет более действенной, если вы сами в этот день исповедуетесь и причаститесь.

Нужно ли посещать церковь на Радоницу

К сожалению, мы не всегда можем попасть в церковь даже в день Радоницы, и на то есть масса объективных причин. Но лучше все же заранее спланировать свое время так, чтобы посетить службу. Может статься, что наш близкий и не был православным (а возможно, и не верил в Бога). Но это не значит, что он не имеет права на светлую память – последнее право любого человека.

Читайте также:  Житие святого преподобного александра константинопольского - православные молитвы

Ключевое отличие состоит только в том, что за православных в храме подают записку, в которой указывается имя усопшего. Достаточно написать только имя, причем желательно – по старославянскому стилю. Например, не «Сергей», а «Сергий», не «Таня», а «Татиана» и т.п.

Как помочь усопшему: молитва

Часто люди задаются и вопросом о том, нужно ли молиться за усопших? Ведь их уже нет с нами, и есть ли им польза от нашего поминания? Ответ здесь однозначный – да, молиться, подавать милостыню, поминать близкого непременно нужно. Может показаться, что мы делаем это как будто для себя – чтобы утешиться и отвлечься от грустных раздумий. Если в этом и есть доля правды, то пусть так.

Но и для души покойного наше поминовение имеет смысл. Дело в том, что это единственный канал, который связывает человека с миром потусторонним. Мы же, например, молимся Христу, которого физически нет на земле уже почти 2000 лет. Но твердо верим, что дух его жив – с ним мы и общаемся.

С умершими общаться напрямую нельзя, а вот произнести молитву за них можно практически в любой день и в любое время. Когда мы поминаем усопшего, это значит, что мы пытаемся помочь его душе. И разумеется, основное внимание следует уделить именно духовному, что понятно даже на интуитивном уровне. Этому же учит и церковь.

Православные обычаи посещения кладбища

Святые отцы рекомендуют зажигать свечи на могиле близкого человека, молиться о нем, просить об отпущении его грехов. Как вести себя на кладбище православным? Какие молитвы можно читать?

Молитвы читаются по желанию. Однако существуют специальные молитвы по усопшим:

Об усопшем христианине.

Молитва вдовца.

Молитва вдовы.

О почивших детях.

Молитва о почивших родителях.

Акафист об единоумершем.

Акафист об упокоении усопших.

Источник: https://pronedra.ru/kak-pravilno-ubiratsya-na-kladbishhe-i-pominat-usopshih-na-radonitsu-226873.html

В 2018 году радоница (родительский день) приходится на 17 апреля

В 2018 году радоница (родительский день) приходится на 17 апреля – во второй вторник после Пасхи. Это особый день, который вызывает благоговейные чувства перед ушедшим человеком.

Само желание помянуть, отдать дань уважения усопшему вполне естественно и понятно. Ведь не секрет, что поминальные обряды существуют во всех культурах мира, да и идут они из глубокой древности.

Но как правильно поминать усопших на Радоницу по православной традиции? И какие народные обычаи не одобряются церковью? На эти вопросы существуют подробные ответы – они рассмотрены ниже.

Радоница и молитва: как поминать усопших правильно

Содержание статьи

 • Как правильно поминать усопших
  • Нужно ли посещать церковь на Радоницу
  • Как поминать и что делать в храме
 • Как вести себя на кладбище
 • Как помочь усопшему: молитва
  • Какие молитвы об усопших нужно читать
  • Как поминать неверующих и самоубийц
   • Молитва за самоубийцу
   • Молитва об упокоении некрещеного человека
  • Радоница — для всех
 • Как правильно подавать милостыню
  • Подавать ли сомнительным людям — комментарий батюшки
 • Что нельзя делать на Радоницу
 • Как правильно поминать усопших дома

Как правильно поминать усопших

Культура поминовения изобилует различными традициями, поверьями и обрядами. Некоторые из них имеют прямое отношение к церкви, в том числе православной.

А есть еще и другие – народные, след которых теряется с незапамятных времен (их иногда еще называют языческими). Если мы говорим о том, как правильно поминать усопших на Радоницу именно по православной традиции, можно сказать так.

Сначала приходим на богослужение, затем посещаем кладбище, а самое главное – совершаем молитву и подаем милостыню.

Нужно ли посещать церковь на Радоницу

К сожалению, мы не всегда можем попасть в церковь даже в день Радоницы, и на то есть масса объективных причин. Но лучше все же заранее спланировать свое время так, чтобы посетить службу. Может статься, что наш близкий и не был православным (а возможно, и не верил в Бога). Но это не значит, что он не имеет права на светлую память – последнее право любого человека.

Ключевое отличие состоит только в том, что за православных в храме подают записку, в которой указывается имя усопшего. Достаточно написать только имя, причем желательно – по старославянскому стилю. Например, не «Сергей», а «Сергий», не «Таня», а «Татиана» и т.п.

Как поминать и что делать в храме

Наутро, после Божественной литургии, служат родительскую панихиду. Это полное поминовение всех усопших крещеных православных – батюшка поминает все имена, которые были поданы в записках (в крупных церквях лучше принести ее накануне вечером). Вот почему нередко эту панихиду называют также вселенской, подчеркивая тем самым масштаб службы: память обо всех верующих.

УСОПШИЙ ИЛИ УМЕРШИЙ?

Интересно, что церковь и многие люди говорят о поминовении именно усопших, а не умерших. И если вдуматься, можно ли найти какую-то разницу? На самом деле этот вопрос имеет свой глубокий, даже существенный смысл.

Умершим называть человека не вполне корректно, и вот почему. Согласно церковным представлениям, смерти подвластно только тело, вот его-то и можно называть умершим. Но сам человек – это душа живая, бессмертная. Что и доказал Христос своим воскресением. Поэтому мы поминаем не умершего, а усопшего близкого – того, кто ушел только на время.

Встает вопрос: а если усопший не крещен, надо ли посещать службу? Ответить на него каждый может только сам. В любом случае поступать нужно по совести, и если в посещении храма нет искреннего желания, то против воли идти не стоит. Здесь можно обратить внимание на общие рекомендации.

Например, на то, что если человек находится в собрании верующих, ему гораздо легче успокоить свои мысли. Это особенно важно для тех, кто совсем недавно понес тяжесть утраты. Двери церкви открыты для всех – почему бы и не воспользоваться такой возможностью в святой день Радоницы?

Как вести себя на кладбище

Вполне понятно, как поминать усопших на Радоницу в церкви. Другое дело – как это сделать на кладбище? На родительский день принято непременно посетить могилу и навести там полный порядок.

Возможно, лучше даже приехать за день до того.

Осоенно, когда предстоит много работы  – заменить или покрасить оградку, подкрасить крест, очистить холмик от травы, положить искусственный газон, вымыть памятник и т.п.

Однако само поминовение усопших близких допускается никак не раньше второго вторника после Пасхи – т.е. именно на Радоницу.

По православной традиции по мере приближения к могиле нужно зажечь свечу, после чего прочитать акафист или молитву, как подскажет сердце. Мысленно ли это делает человек, вслух ли – дело его.

Опять же главное – это искренность и личное желание. Ну а после молитвы можно навести полный порядок на месте и побыть немного в молчании.

Скорбные чувства охватывают в такие минуты – горечь утраты, возможно, даже обида, душевная рана. Но мир не черно-белый, и есть в нем бесконечное множество разных тонов и полутонов. Светлая волна Радоницы тоже, несомненно, дает о себе знать. Человек бессмертен, и однажды он воскреснет.

Конечно, нам не стоит предаваться безмерной скорби – жизнь сильнее смерти, и это уже давно показал Христос. Столь светлый отголосок Пасхи дает о себе знать даже в эти минуты.

Как помочь усопшему: молитва

Часто люди задаются и вопросом о том, нужно ли молиться за усопших? Ведь их уже нет с нами, и есть ли им польза от нашего поминания? Ответ здесь однозначный – да, молиться, подавать милостыню, поминать близкого непременно нужно. Может показаться, что мы делаем это как будто для себя – чтобы утешиться и отвлечься от грустных раздумий. Если в этом и есть доля правды, то пусть так.

Но и для души покойного наше поминовение имеет смысл. Дело в том, что это единственный канал, который связывает человека с миром потусторонним. Мы же, например, молимся Христу, которого физически нет на земле уже почти 2000 лет. Но твердо верим, что дух его жив – с ним мы и общаемся.

С умершими общаться напрямую нельзя, а вот произнести молитву за них можно практически в любой день и в любое время. Когда мы поминаем усопшего, это значит, что мы пытаемся помочь его душе. И разумеется, основное внимание следует уделить именно духовному, что понятно даже на интуитивном уровне. Этому же учит и церковь.

Какие молитвы об усопших нужно читать

Также вопрос о том, как правильно поминать усопших на Радоницу, связан и с конкретными молитвами, которые произносят на кладбище, в церкви или дома (как подскажет сердце). Вот несколько примеров того, как именно можно молиться.

Вот как нужно молиться детям о своих умерших родителях: Молитва детей об усопших родителях

А вот так молятся родители о покойных детях: Молитва родителей о почивших детях

А так молятся о погибших при исполнении воинского долга: Молитва об упокоении православных воинов

Вот еще пример заупокойной молитвы — Молитва вдовца за супругу

А так молится вдова об усопшем муже

Конечно, человек может произносить и свои собственные слова. Нет никакого греха в том, что каждый будет молиться ровно так, как он чувствует. Не существует «неправильных» молитв – есть только искреннее сердце и наша совесть.

Как поминать неверующих и самоубийц

Это еще один весьма деликатный вопрос, связанный с тем, как поминать усопших на Радоницу. Конечно, эти две группы людей никоим образом нельзя объединять в одну. Судьбы складываются по-разному: может ли кто-то обвинить человека в том, что у него были другие взгляды? И кто из нас знает, как было тяжело тому, кто когда-то наложил на себя руки?

Поэтому церковь учит, что хотя подавать записки за неверующих, а также самоубийц, нельзя, но молиться о них – можно и нужно. А еще – подавать милостыню.

Здесь важно понимать, что такими действиями мы не только поминаем человека, но и помогаем его бессмертной душе, лишиться которой невозможно. Да, может быть, кто-то вел и не совсем праведную жизнь, и грех увел его от Бога. Но это не значит, что человек исчез в небытие. Душа его жива, а значит – мы можем и должны помянуть ее светлую память.

Молитва за самоубийцу

О тех, кто добровольно ушел из жизни, молятся так (Молитва за самоубийцу от преподобного старца Льва Оптинского):

Также святые старцы рекомендовали почаще обращаться к Божьей Матери с просьбами о помощи самоубийце и читать молитву ”Богородице Дево, радуйся…” (столько раз, сколько есть силы: от 30 до 150 раз в день). В начале и в конце этого правила прибавляют просьбу к Богородице о помощи душе умершего человека.

Молитва об упокоении некрещеного человека

О тех, кто умер некрещеным или без покаяния (или отлученным от церкви), молятся Преподобному Святому Паисию: Молитва об ослаблении вечных мук умершим без покаяния

Радоница — для всех

Молиться можно и нужно за всех людей. Христос неоднократно учил о том, что у Бога не бывает «лишних» людей – он прощал грехи всем нуждающимся, не разбирая лиц.

Однажды Спаситель сказал:

Это говорит о том, что в божественных глазах нет таких, на ком можно просто поставить крест и сказать: «падший». Вот почему молитва и милостыня – это способы поминовения, которые можно применять в отношении ВСЕХ людей.

Как правильно подавать милостыню

И конечно, почти все знают, что лучший способ помянуть – это подать милостыню. Здесь возникает сразу много вопросов: как, кому, что подать?

Прежде всего, поделиться можно с теми людьми, которые действительно нуждаются в помощи. Едва ли ваша милость принесет пользу человеку обеспеченному – он уже и так благословлен всем, что имеет. А вот обратить внимание на людей пожилых, сирот, одиноких женщин с детьми было бы неплохо. Вдруг они разуверились в добрых делах и думают, жизнь – это сплошная борьба без светлых просветов?

Подавать можно и знакомым, и незнакомым. Причем под милостыней можно понимать больше, чем просто монетка в стакане или подаренная пасочка с яйцами.

На деле это любая помощь, благое дело, которое действительно выручает человека. Например, если родственник умер от алкоголизма, почему бы не помочь страдающему этой болезнью? Возможно, это и будет первый шаг к выздоровлению – тогда вы станете для такого человека вторым родителем.

Подавать ли сомнительным людям — комментарий батюшки

Часто люди не подают милостыню потому, что беспокоятся, не будет ли она употреблена во вред – попросту потрачена на алкоголь. Священники считают, что сделать пожертвование можно для любого человека. Если же есть подозрения, что он просто неправильно использует вашу доброту, подайте дар в виде продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Святитель Иоанн Златоуст так говорит о пользе поминовения милостыней:

Милостыня может быть разнообразной— и деньгами, и едой, и в том, что вы раздадите неимущим одежду усопшего.

Усердная помощь ближним, окружающим тебя людям также умилостивляет Господа нашего Иисуса Христа и вменяется Им как милостыня за усопшего.

Вот, например, комментарий иерея Алексея Шляпина — настоятеля церкви великомученика Димитрия Солунского (деревня Ивакино Можайского района Московской области:

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Читайте также:  Житие преподобного иоанна кассиана римлянина - православные молитвы

Еще константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст, живший в 4-5 вв. н.э., говорил о том, что молитва и милостыня имеют гораздо больше пользы для покойного, чем его роскошное погребение. Конечно, нет греха в том, что близкие умершего нашли желание и возможности, чтобы похороны прошли достойно. Но самое главное – это духовная помощь ушедшей душе. 

Что нельзя делать на Радоницу

Мы можем найти не так уж и много житейских ситуаций, когда церковь занимает достаточно определенную, даже категоричную позицию по запретам тех или иных действий. Случай с Радоницей полностью подходит под это описание. Да, мы знаем довольно много народных представлений о «правильных» поминках, но христианские взгляды здесь существенно отличаются.

Пища и водка на кладбище

Православие не считает нужным организовывать поминки, как принято в народе, с помощью пищи и алкоголя, которые приносят и ставят на могиле.

Эта традиция имеет давние языческие и отчасти советские корни — тогда на месте захоронения погибших воинов ставили граненый стакан водки, на который клали кусочек хлеба.

В самом этом жесте нет ничего предосудительного, ибо люди таким образом выражают свое уважение – они поминают близкого человека.

С другой стороны, не секрет, что если рюмка налита, ее непременно кто-то выпьет. Возможно, алкоголь употребит сам наливший, а после поминовения на могилу вообще может заглянуть посторонний человек.

К тому же на еду могут прибежать собаки или хуже того – крысы. Получается, что мы стараемся поступить от всего сердца – помянуть человека, отдать ему последнюю дань уважения.

Но последствия использования пищи и особенно алкоголя (к тому же крепкого) на могиле не вполне соответствуют нашей благородной цели.

Впрочем, это не лишает возможности пожертвовать всю еду нуждающимся, которые могут быть в том числе и на кладбище. Отдайте яйца и пасочку любому человеку, как подскажет сердце. Возможно, он и сам об этом попросит, а может быть, все будет понятно и без слов – это самая удобная ситуация.

Конкретных рекомендаций и правил тут нет, вот только одно условие: милостыня подается от чистого сердца. И конечно, речь не идет об алкоголе. Мы ведь говорим о нуждающемся, о его насущной потребности. А алкоголь, как ни крути – это ложная потребность, то, без чего вполне можно прожить здоровым и счастливым, и тем более в день Радоницы.

Официальные представители православной церкви охотно делятся своей точкой зрения о том, как правильно поминать усопших на Радоницу. Священники единодушны в том, что традиция поминовения с алкоголем и оставлением на могиле еды не имеет отношения к православию.

Поэтому если есть желание правильно помянуть усопшего человека, то будет разумно прислушаться к точке зрения православной церкви.

Как правильно поминать усопших дома

Это еще один вопрос, который часто задают в связи с тем, как правильно поминать усопших на Радоницу. Конечно, в народе живет и, очевидно, долго будет жить обычай устраивать поминальный стол, на котором присутствует в том числе и алкоголь. Нередко получается так, что водку начинают принимать на могиле, после чего продолжают питие уже дома.

Разумеется, горячительный напиток расслабляет человека. В результате, хочет он того или нет, контроль над собой начинает постепенно слабеть.

Ситуации могут быть всякими – кто-то скажет лишнее, кто-то отреагирует на замечание с некоторой обидой. Конечно, это ситуации воображаемые, но ведь они могут стать и реальными.

Не говоря уже о том, что спиртное веселит и тело, и душу. А эта энергетика уж точно полностью противоречит скорбному дню Радоницы.

Мир живых и мир мертвых отделен барьером, но однажды каждый из нас преодолеет его. К этому вечному закону природы можно относиться по-разному. Однако в любом случае бессмертная суть человека, та самая неуничтожимая частичка продолжает жить. Имя ей – душа.

И мы именно ее и поминаем как на Радоницу, так и в другие дни, как подскажет нам сердце. А чтобы не омрачить память усопшего, будем действовать по-христиански и, если угодно, по-человечески: это и есть главный ответ на вопрос о том, как правильно поминать усопших родных.

Источник: http://rosregistr.ru/raznoe/115793l.html

Как правильно молиться на Радоницу?

Через девять дней после Пасхи, 7 мая 2019 года, православные верующие отмечают день поминовения усопших – Радоницу. Этот праздник, который также называют Радуница, Навий день, Могилки, Радожное, Радунец, Радостное, Радушное воскресенье, появился еще в языческие времена.

В старину Радоницами называли божества – хранители душ усопших. Люди приносили им жертвенные подношения и устраивали пиры, выказывая уважение почившим.

После принятия христианства значение этой даты изменилось. В храмах, где проходят торжественные богослужения и священники возносят молитвы на Радоницу по усопшим, верующие вспоминают о том, как Христос сошел в ад и вывел оттуда уверовавших в него людей, избавив их от духовной смерти.

Победа над смертью благодаря воскресению Спасителя должна вытеснять печаль из-за разлуки с родными, и церковь призывает верующих не предаваться глубокой скорби об усопших. Обращение к Богу с просьбой даровать покой ушедшим родственникам будет особо действенным, если накануне вы причаститесь.

Перед заупокойной литургией верующие опускают в специальные урны или передают священнику записки с именами родственников или друзей, которых нужно помянуть в этот день.

На проскомидии – части богослужения перед литургией – священник готовит хлеб и вино для Евхаристии. За усопшего вынимают из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опускают в чашу со Святыми дарами.

Начиная с Навского четверга на Светлой седмице принято приводить в порядок могилы умерших родственников. Вы также можете прочесть молитвы на Радоницу на кладбище.

Поминая усопших дома, принято подавать к столу обрядовое блюдо – кутью, которую можно предварительно освятить в церкви или окропить святой водой.

Согласно традиции, также едят блины. Алкогольные же напитки, вопреки расхожему мнению, в этот день должны быть исключены.

Священники также напоминают, что традиция оставлять крашеные яйца и куличи на могилах является языческим пережитком и призывают верующих не делать этого. В православных семьях подобный обычай соблюдаться не должен.

Также на Радоницу нельзя ругаться, кричать, сквернословить и плохо отзываться об усопших.

Какие поминальные молитвы читают на Радоницу?

Молитва родителей об усопших детях
«Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память.

Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие. Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.

Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам.

Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Как поминать усопших на Радоницу?

На Радоницу можно пригласить священника отслужить на могиле литию – краткое поминальное богослужение, название которого означает «усиленное моление». Так как эта дата приходится на время от Пасхи до Троицы, то вместо молитвы Святому Духу («Царю Небесный…») читают тропарь Пасхи («Христос воскресе из мертвых…»).

Какие еще молитвы читают на Радоницу дома? Можно прочитать 90-й псалом. Вместо обычного заупокойного кондака «Со святыми упокой» читают кондак Пасхи «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне». Также могут быть прочитаны заупокойные тропари из последований панихиды и литии «Со духи праведных скончавшихся».

Теперь вы знаете, какие молитвы по усопшим читают на Радоницу дома и на кладбище, и сможете достойно помянуть ушедших из жизни людей.

May 2018-07-20

Источник: https://www.prazdniki-na-nosu.com/kak-pravilno-molitsya-na-radonitsu.html

Какие молитвы нужно возносить на Радоницу (Проводы) в память об усопших

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань традициям, пусть и благочестивым.

Вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего – долг всякого православного христианина.

Особенную помощь почившим оказывает поминовение в Церкви.

Прежде, чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре (лучше всего, если это будет поминание на проскомидии, когда за усопшего вынут из особой просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу со Святыми Дарами).

После литургии нужно отслужить панихиду.

Молитва будет действеннее, если поминающий в этот день сам причастится Тела и Крови Христовой.

Вот какие молитвы надо читать в этот день:

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему.

Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея.

Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Читайте также:  Православные сайты знакомств - православные молитвы

Молитва вдовы

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину.

Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое.

Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва родителей о почивших детях

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие.

Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.

Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам.

Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва детей об усопших родителях

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим {родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрещения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во все дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладно и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиво Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молиться Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ся) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию. Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

 (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12 раз.) Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.

) Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.

Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоище Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (трижды), благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во блаженном успении, вечный покой подаждь.

Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память. Вечная память (трижды).

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Источник: https://big-rostov.ru/eto-interesno/kakie-molitvy-nuzhno-voznosit-na-radonicu-provody-v-pamyat-ob-usopshix/

Ссылка на основную публикацию