Житие святого великомученика георгия победоносца – православные молитвы

Великомученик Гео́ргий Победоносец

Житие святого великомученика Георгия Победоносца - православные молитвы

Кондак 1

Взбра́нному воево́де и Победоно́сцу Гео́ргию соста́вим по­хва­лу́, я́ко хо­да́­таю на́­ше­му и ско́рому помо́щнику: ты же, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц и всея́ тва́­ри Соде́тель, яви́­вый тя Це́рк­ви Свое́й ве́­ры побо́рника и за ве́­ру непобеди́маго страстоте́рпца, внуша́ет нам за по́д­ви­ги страда́ний тво­и́х восхваля́ти тя, свя́­те Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, до кон­ца́ Иису́­са Сы́­на Бо́­жия воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, за и́мя Его́ с лю­бо́­вию ду́­шу свою́ по­ло­жи́­вый.

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че, от Бо́­га при́званный; ра́­дуй­ся, подви́жниче, Бо́­жиею бла­го­да́­тию про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов сожи́телю; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков равностоя́телю.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 2

Ви́­дя гоне́ние не­чес­ти́­вых на христиа́ны, не убоя́лся еси́ ко́з­ни их и мучи́тельства, бо­го­му́д­ре, но я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, вся своя́ ни́щим разда́в, во́­лею поте́кл еси́ на сове́т их непра́ведный, Хри­сту́ вож­дю́ и Бо́­гу сво­ему́ поя́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Разу́мно уразуме́в Еди́­на­го Бо́­га, в Трие́х Ипоста́сех боголе́пно покланя́емаго, тве́рдым умо́м испове́дал еси́ Его́ на собо́рищи не­чес­ти́­вых и та́­ко обличи́л еси́ безу́мнаго ца­ря́ безу́мное по­кло­не́­ние тва́­ри. Се­го́ ра́­ди за твое́ высо́кое любому́дрие при­ими́ от нас, Гео́ргие, усе́рдныя похвалы́:

Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го и́с­тин­на­го Бо́­га про­по­ве́д­ни­че; ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы ве́р­ный за­щи́т­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ве́­лию пра­во­сла́в­на­го испове́дания та́й­ну неве́рным показа́вый; ра́­дуй­ся, и́дольскаго слу­же́­ния пре́­лесть обличи́вый.

Ра́­дуй­ся, ри́торе Бо́­жий; ра́­дуй­ся, ви­ти́е, пре­му́д­ро­сти ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 3

Си́­ла Бо́­жия, про­све­ща́ю­щая вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, гряду́щаго в мир, и в темни́це тя стра́ждущаго посети́ла есть, смиренному́дре Гео́ргие: по­не́­же ты вся жи­тия́ се­го́ тле́н­ная, я́ко уме́ты пре­зре́в, еди́­но­му Хри­сту́ прилепи́лся еси́, да за и́мя Его́ до́б­ре во́инствовав, сподо́бишися Тому́ со А́н­ге­лы веч­но вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ум и се́рд­це, Ду́­хом Свя­ты́м озаре́нныя, ты по внуше́нию Его́ поревнова́л еси́ подвиза́тися за и́мя Хрис­то́­во, до кро́­ве стоя́ бо му́жественно в ве́­ре, обличи́л еси́ вознесе́нную не­чес­ти́­ва­го со­бо́­ри­ща горды́ню. Се­го́ ра́­ди хва́­лим тя, всему́дре Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, щи́­те, воздви́гнутый на охране́ние бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, ме­чу́, подъя́тый на посече́ние не­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, сто́л­пе ве́­ры; ра́­дуй­ся, сте­но́ и утвер­жде́­ние Хри­сто́­вы Це́рк­ви.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных удо­бре́­ние; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 4

Безу́мный му­чи́­тель, ды́шащий на тя уби́йством, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие, жа́ждал бо кро́­ве твоея́, я́ко пес а́лчный, повелева́я распя́ти на колесе́ те́­ло твое́ и зле́йшим му́кам преда́ти; ты же, возмога́я о Го́с­по­де, с тве́рдым упова́нием к Бо́­гу взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше от те­бе́ Диоклетиа́н и жре­цы́ и́дольс­тии словеса́ пре­му́д­ро­сти, распыха́хуся на тя зло́бою, па́­че же ег­да́ рекл еси́: «О, ца­рю́ мучи́телю! Почто́ мя всу́е истязу́еши? Мне бо е́же жи́ти, Хрис­то́с, и е́же умре́ти, приобре́тение. Тру́дно ти есть про­ти́­ву рожна́ пра́ти». Се­го́ ра́­ди мы взы­ва́­ем ти, великоимени́те Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, за му́жественное ис­по­ве́­да­ние ве́­ры на колесе́ кровь свою́ пролия́вый; ра́­дуй­ся, кро́­вию свое́ю торжество́ ве́­ры возвели́чивый.

Ра́­дуй­ся, Апо́с­то­лов соревни́телю; ра́­дуй­ся, во́льным Хри­сто́­вым Стра­сте́м под­ра­жа́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че ве́­ры не­по­ко­ле­би́­мый; ра́­дуй­ся, стра­сто­те́рп­че, адама́нта тверде́йший.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 5

Боготе́чной звез­де́ по­до́­бен был еси́ Гео́ргие, чуде́сным бо от А́н­ге­ла исцеле́нием и ви́димым от ко­ле­са́ отреше́нием научи́л еси́ не­ве́р­ных ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную и Той ку́п­но с то­бо́ю вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́деша наро́ди чу­де­са́ си́­лы Бо́­жия, я́ве на те­бе́ быва́емыя, с кро́тостию уче́ние Хрис­то́­во от те­бе́ прия́ша и возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Вои́стину вели́к Бог христиа́нский!» Се­го́ ра́­ди и мы, восхваля́я тя, достосла́вне Гео́ргие, взы­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, светоно́сным спа­се́­ния сло́­вом тьму не­ве́­рия раз­гна́­вый; ра́­дуй­ся, му́­че­ни­чес­ким ве́­ры испове́данием не­ве́р­ныя ко Хри­сту́ обрати́вый.

Ра́­дуй­ся, легио́ны во́­ин­ов зем­ны́х в не­бе́с­ное во́инство предводя́й; ра́­дуй­ся, я́ко во́ин Хрис­то́в с небе́сными во́и пре­бы­ва́яй.

Ра́­дуй­ся, ратобо́рцев сла́­во; ра́­дуй­ся, пресве́тлаго му́ченическаго ли́­ка кра­со­то́.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 6

Пропове́дником и́с­ти­ны, духоно́сным Апо́с­то­лом поревнова́в, кресто́м ми́­ру распя́лся еси́, стра­сто­те́рп­че; се бо, я́ко Ио́на во чре́­во ки́тово, в пещь нерастворе́нныя и́звести стремгла́в вве́р­жен был еси́, да просла́вится те­бе́ ра́­ди ди́вный во свя­ты́х Гос­по́дь, Ему́­же ты и в ро́ве изве́стнем, я́ко во хра́­ме сла́­вы, у́мно взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́вый в тридне́вном Сво­е́м от гро́­ба воста́нии всеси́льный а́да и сме́р­ти Победи́тель Иису́с спа­се́ тя от а́дова истле́ния, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: по трие́х бо днех обрето́ша тя в и́звести жи́ва и в воздея́нии рук пою́ща Бо́­га; се­го́ ра́­ди вельми́ пристра́шни бы́ша и ужасо́шася. Мы же, ра́дующеся, воспису́ем ти побе́дную песнь:

Ра́­дуй­ся, позо́рным в и́звестный ров низверже́нием, вознесе́нную диа́вола горды́ню низложи́вый; ра́­дуй­ся, ди́вным от Бо́­га спасе́нием зве́рство му­чи́­те­лей по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко незло́бив сый, за твори́вших ти напа́сть моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцев; ра́­дуй­ся, я́ко о обраще́нии их, я́ко же Па́­вел о евре́ех, боле́зновал еси́.

Ра́­дуй­ся, му́­жу же­ла́­ний; ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 7

Хо­тя́й вся́чески улови́ти се́рд­це твое́ к пре́­лес­ти и́дол, не­чес­ти́­вый му­чи́­тель умышля́ет прельсти́ти тя волшебными чарова́нии; ты же, богоизбра́нне, с Дави́дом восклица́я: «О Бо́­зе спа­се́­ние мое́ и сла́­ва моя́», ве́р­но Тому́ пел еси́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое по­ка­за́ зло лука́вый о́ный сатаны́ служи́тель Диоклетиа́н, ег­да́ в безу́мной свое́й ко и́долом ре́вности по­ве­ле́ напои́ти тя, Гео́ргие, я́дом; ты же ис­по́л­нен сый ве́­ры и упова́ния, а́ще и сме́ртное испи́л, оба́­че без вре́да пребы́л еси́, богохва́льне, те́м­же и мы во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко во упова́нии на Бо́­га Жи́ва не посрами́лся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко мучи́теля нивочто́же вме­ни́л еси́.

Ра́­дуй­ся, бесо́в отгна́телю; ра́­дуй­ся, волше́бныя ко́з­ни разруши́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю ди́вен Бог во свя­ты́х Сво­и́х явля́­ет­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю бла­го­че́ст­но и́мя Хрис­то́­во прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 8

Стра́нный и стра́шный сове́т бысть от не́коего волхва́ нечести́вому ца­рю́, да повели́т ти, в доказа́тельство пра́вости ве́­ры Хри­сто́­вой, сло́­вом воскреси́ти ме́ртваго; ты же, Гео́ргие, ни­что́же сумня́ся, воспева́л еси́ Тому́, И́же несть Бог ме́рт­вых, но Бог жи­вы́х: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всежела́нный и Сладча́йший Иису́с, Его́­же ты все́ю ду­ше́ю и всем се́рд­цем возлюби́л еси́, все­бла­же́н­не Гео́ргие, слы́­ша те́п­лое ве́­ры твоея́ мо­ле́­ние, вско́ре по­ве­ле́ по сло́­ву тво­ему́ воскре́снути ме́ртвому, прославле́ния ра́­ди И́мени Сво­его́ и ве́р­ных утвержде́ния, неве́рным же и ослепле́нным на удив­ле́­ние и бо­го­позна́ние. Се­го́ ра́­ди по до́лгу во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко Гос­по́дь сил ди́в­ная на те­бе́ яви́л есть; ра́­дуй­ся, я́ко ме́ртваго то­бо́ю от гро́­ба вос­кре­си́л есть.

Ра́­дуй­ся, ослепле́нному волхву́ у́мное про­зре́­ние ве́­ры да­ро­ва́­вый; ра́­дуй­ся, мно́гим, Хри­ста́ ра́­ди пострада́вшим, во свя­та́я свя­ты́х путь показа́вый.

Ра́­дуй­ся, Ри́ма удив­ле́­ние; ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н­ска­го ро́­да возвыше́ние.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 9

Вси А́нгели восхвали́ша Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го ти та­ко­во́е му́жество, Гео́ргие, я́ко и в темни́чном заточе́нии не престава́л еси́ моли́твенно бо́дрствовати. Се­го́ ра́­ди, я́ко ве­ли́­кий таи́нник Бо́­жия бла­го­да́­ти, удосто́ился еси́ ви́дети в виде́нии Го́с­по­да, вен­це́м не­тле́­ния гла­ву́ твою́ венча́юща, да и мы с то­бо́ю во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии ри́торскими свои́ми язы́ки не воз­мо́­гут изрещи́ те­бе́ досто́йныя хвалы́, Гео́ргие, мно́гих ра́­ди тво­и́х по́двигов и бо­ле́з­ней, и́хже за Хри­ста́ и Це́р­ковь подъ­я́л еси́ во́­лею. Се­го́ ра́­ди и мы, недоуме́я восхваля́ти тя по до­стоя́­нию, вос­пе­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, во́льным за Хри­ста́ и Це́р­ковь страда́нием ве́тхаго в се­бе́ Ада́ма распя́вый; ра́­дуй­ся, за до́блестное страда́ние ве­не́ц пра́в­ды от ру­ки́ Госпо́дни прия́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ре́вности благочести́выя; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя.

Ра́­дуй­ся, я́ко не се­бе́, но Еди́­но­му Бо́­гу до́б­ре угоди́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко за Хри­ста́ на мно­го­об­раз­ныя сме́р­ти го­то́в был еси́.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­ши во тьме идолослуже́ния погиба́ющих, боголю́бче Гео́ргие, ты, ревну́я, поревнова́л еси́, я́ко Илия́ по Бо́­зе: вшед бо во храм и́дольский, си́­лою Бо́­жиею разгна́л еси́ бе́сы, сокруши́л и́до­лы, посрами́л жре­цы́ и, я́ко победи́тель, не с че­ло­ве́­ки, но со А́н­ге­лы пел еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Стены́ бесчу́вственнее окамене́нный се́рд­цем му­чи́­тель твой, Гео́ргие, не уразуме́ Бо́­га, я́ве то­бо́ю чудоде́йствующа, но до кон­ца́ пребы́л еси́, я́ко а́спид, затыка́яй у́ши свои́. Се­го́ ра́­ди по­ве­ле́ усещи́ тя на позо́рищи во гла­ву́, я́ко злоде́я; ты же, боле́знуя о по­ги́­бе­ли ду­ши́ его́, ра́­дост­но при­я́л еси́ кон­чи́­ну, за ню́же мы тя убла­жа́­ем лю­бо́­вию си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бы́ до кон­ца́ сохрани́вый; ра́­дуй­ся, во успе́нии тво­е́м мно́­гия и ве­ли́­кия чу­де­са́ сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия вен­ча́н­ный на зем­ли́; ра́­дуй­ся, сла́­вою и велеле́пием укра­ше́н­ный на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­че Бо́­жий; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 11

Пе́­ние Пресвяте́й Тро́­ице па́­че ины́х возда́л еси́, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, не сло́­вом то́­чию и умо́м, но жи­вы́м всего́ себя́ в же́ртву принесе́нием: подража́я бо распя́тому за ны непоро́чному А́гнцу Хри­сту́, положи́л еси́ ду́­шу свою́ за дру́ги своя́ во́­лею. Те́м­же у́бо а́ще недово́льни ес­мы к похвале́нию та­ко­вы́я твоея́ до́блести, бо́льше бо сея́ люб­ве́ ни­кто́­же и́мать, оба́­че благода́рни су́ще, по­е́м Ди́в­но­му во свя­ты́х: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоприе́мный свети́льник и́с­тин­на­го Све́­та су́­щим на зем­ли́ явля́е­ши­ся, богоизбра́нне Гео́ргие, просвеща́еши бо серд­ца́ ве́р­ных и к ра́зуму Боже́ственному вся наставля́еши, поуча́я и нас ве́село взыва́ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко в пре­све́т­лых а́нгельских чер­то́­зех все­ля́е­ши­ся; ра́­дуй­ся, я́ко не в гада́нии, но ли­це́м к ли­цу́, Невече́рняго Тро́ичнаго Све́­та при­ча­ща́е­ши­ся.

Ра́­дуй­ся, ни́­щих пи­та́­те­лю и оби́­ди­мых за­щи́т­ни­че; ра́­дуй­ся, немощны́х вра­чу́ и ца­ре́й по­бо́р­ни­че.

Ра́­дуй­ся, правосла́вным во́ином во бра́нех спобо́рниче; ра́­дуй­ся, о спа­се́­нии гре́ш­ни­ков те́п­лый хо­да́­таю.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть, да́н­ную ти от Бо́­га, ве́­ду­ще, па́­мять твою́ пра́зднуем, ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, и с усе́рдным мо­ле́­ни­ем к чудотво́рному о́б­ра­зу тво­ему́ притека́юще, твое́ю всеси́льною о Го́с­по­де по́­мо­щию, я́ко необори́мою стено́ю, огражда́емся. Се­го́ ра́­ди восхваля́я тя, усе́рд­но зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Сла́вную кон­чи́­ну твою́ пою́­ще, е́ю­же возвели́чился еси́, я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, мо́­лим тя, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: бу́­ди нам во всем ко бла́гу по­мо́щ­ни­че и услы́­ши ны, усе́рд­но взыва́ющих ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю Це́р­ковь ве́р­ных просвеща́ется; ра́­дуй­ся, я́ко и́мя твое́ и между́ неве́рными прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная испове́дников сла́­во; ра́­дуй­ся, вы­со́­кая му́­че­ни­ков по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, теле́с на́­ших це­ле́б­ни­че; ра́­дуй­ся, о ду­ша́х на́­ших мо­ли́т­вен­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 13

О, все­бла­же́н­ный и свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, при­ими́ сие́ на́­ше хва­ле́б­ное пе́­ние и из­ба́­ви нас от вся́­ка­го зла тво­и́м те́п­лым к Бо́­гу хо­да́­тай­ством, да с то­бо́ю вос­пе­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­ге­лов Тво­ре́ц…» и 1-й кондак «Взбра́нному воево́де …».

Мо­ли́т­ва пер­вая

Свя­ты́й, сла́в­ный и всехва́льный ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие! Собра́ннии в хра́­ме тво­е́м и пред ико́­ною твое́ю свя­тою покланя́ющиися лю́­дие, мо́­лим тя, изве́стный жела́ния на́­ше­го хо­да́­таю, мо­ли́ с на́­ми и о нас умоля́емаго от Сво­его́ бла­го­утро́­бия Бо́­га, да ми́лостивно услы́­шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́­ша ко спа­се́­нию и жи­тию́ ну́ждная про­ше́­ния, и да́­ру­ет стра­не́ на́­шей побе́ду на со­про­ти́в­ныя; и па́­ки, при­па́­даю­ще, мо́­лим тя, свя­ты́й По­бе­до­но́с­че: укре­пи́ да́н­ною те­бе́ бла­го­да́­тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́­лы востаю́щих вра­го́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́р­зость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́­мощь, и всем, в ско́р­би и обстоя́нии су́­щим, многомо́щное яви́ свое́ за­ступ­ле́­ние. Умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га, всея́ тва́­ри Созда́теля, из­ба́­ви­ти нас от ве́ч­на­го му­че́­ния, да про­сла­вля­ем От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха и твое́ ис­по­ве́­ду­ем предста́тельство ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Читайте также:  Православный праздник покрова пресвятой богородицы - 14 октября в 2018 году - православные молитвы

Мо­ли́т­ва вто­рая

О, всехва́льный, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Гео́ргие! При́­зри на ны ско́рою твое́ю по́­мо­щию и умо­ли́ Человеколю́бца Бо́­га, да не осу́дит нас, гре́ш­ных, по беззако́ниям на́­шим, но да сотвори́т с на́­ми по ве­ли­цей Свое́й ми́­лос­ти.

Не пре́­зри мо­ле́­ния на́­ше­го, но ис­про­си́ нам у Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го ти́­хое и бо­го­угод­ное жи­тие́, здра́­вие же душе́вное и теле́сное, зем­ли́ плодоро́дие и во всем изо­би́­лие, и да не во зло обрати́м да́руемая нам то­бо́ю от Всеще́драго Бо́­га, но во сла́­ву свя­та́­го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго тво­его́ за­ступ­ле́­ния, да по­да́ст Он стра­не́ на́­шей и все­му́ боголюби́вому во́­ин­ству на супоста́ты одо­ле́­ние и да укрепи́т непременя́емым ми́­ром и благослове́нием. Из­ря́д­нее же да огради́т нас свя­ты́х А́н­гел Сво­и́х опол­че­ни­ем, во е́же из­ба­ви­ти­ся нам по исхо́де на́­шем из жи­тия́ се­го́ от ко́з­ней лу­ка́­ва­го и тя́жких воз­душ­ных мыта́рств его́ и неосужде́нным пред­ста́­ти Пре­сто́­лу Го́с­по­да сла́­вы. Услы́­ши нас, стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в Гео́ргие, и мо­ли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Вла­ды́­ку всех Бо́­га, да бла­го­да́­тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́­мо­щию и заступле́нием обря́щем ми́­лость со А́н­ге­лы и Арха́нгелы и все́­ми свя­ты́­ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти и Того́ вы́­ну сла́­ви­ти со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/days/sv-georgij-pobedonosec

Святой великомученик Георгий Победоносец – святой из Ливанских гор

6 мая (23 апреля по старому стилю) Православная Церковь празднует память святого великомученика Георгия Победоносца, рождённого в Ливанских горах.

Святой Великомученик Георгий Победоносец: история

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте (в древности – Берит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой.

Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов.

Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним.

Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости.

Речь Георгия была полна сильными и убедительными возражениями против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа.

Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому.

Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303 году.

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.

Читайте также – Что такое молитва?

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия.

Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности.

Что это был за зверь – удав, крокодил или большая ящерица – неизвестно.

Суеверные жители той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют – “Юрьев день,” в этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.

Святой Великомученик Георгий Победоносец – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом – “древним змием” (Откр. 12:3, 20:2), это изображение было включено в древний герб города Москвы.

Празднование 6 мая и 16-е нояб. (23 апр. и 3 нояб. по церк.кал.)

Тропарь Святому Великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь: Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче, победоносче великомучениче Георгие моли Христа Бога спастися душам нашим.

Житие Великомученика Георгия Победоносца

Вы только что прочитали статью Святой Великомученик Георгий Победоносец

Источник: https://www.pravmir.ru/velikomuchenik-georgij-pobedonosec-svyatoj-iz-livanskix-gor/

Молитва святому георгию победоносцу на успех

Советуем ознакомиться молитва святому георгию победоносцу на успех с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

В жизни любого человека случаются тяжелые минуты. Именно в эти моменты верующие обращаются за поддержкой к Богу. Одним из прославленных великомучеников и защитников является святой Георгий Победоносец — воин, пострадавший за Христа во времена гонений на Церковь императора Диоклетиана.

При жизни он многих людей обратил в христианство, теперь же молитва Георгию Победоносцу о помощи спасает православный люд в тяжелые периоды жизни и поддерживает ежедневно.

Какие молитвы возносить святому

Великий Победоносец помогает всем, кто приходит к нему с истинной верой и сердечно просит о помощи. Если человек не знает текста православной молитвы к святому, то не возбраняется обращаться к нему своими словами.

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением.

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.

Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Великомученик, Чудотворник Георгий, не сдавшийся от убеждений, намерений своих, выстоявший с верой Христианской. Благодарю Высшие силы за то, что имею. Молю, Георгий, об усилении веры в силы свои на производстве.

Прошу, смягчи сердца врагов моих, отверни их лики от меня грешного. Надели каждого мудростью, терпением идти своей дорогой. Прошу тебя о помощи в работе, о благополучном решении проблемы моей.

На тебя надеюсь и уповаю, Святый Георгий Победоносец.

(Так же молитва читается на победу в спорте).

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Значение и молитвенная помощь

Святитель жил во времена правления язычника Диоклетиана. Будучи воином, он во всеуслышание объявил себя христианином, не желая подвергать единоверцев мукам пыток и гонениям.

За свою веру он принял мученическую казнь примерно в 303 году.

По его смерти совершалось великое множество чудотворений. Самое известное из них — победа над чудовищным змием. В память этого события Победоносца принято изображать на образах сидящим верхом на белоснежном коне и поражающим змея копьем.

Однажды, еще при жизни, святитель силой своей молитвы разрушил идолов, находящихся в храме. Поэтому великомученика считают защитником людей от зла и происков темных диавольских сил. Его святой лик можно встретить в любом православном храме, в часовне любой войсковой части — он есть великий символ защиты, покровительствующий как военнослужащим, так и людям, попавшим в беду.

Важно! Перед образом Георгия Победоносца молят о мире, о защите от нападений врагов, о спасении от тяжких болезней, о даровании долгожданного чада.

Читайте также:  Акафист преподобному серафиму саровскому - православные молитвы

Как правильно обращаться к святому великомученику

Перед тем, как начать моление Победоносцу, следует посетить православный храм, исповедоваться, причаститься и испросить у священника благословение на молитвенный труд. Батюшка может поинтересоваться о том, что сподвигло прихожанина на усиленное моление.

Не стоит скрывать мотивов, не нужно стесняться. Клирик — это «проводник» между человеком и Христом. Получается, что рассказывая о своих проблемах клирику, человек невольно исповедует их Всевышнему.

Обычно батюшка благословляет молитвенно потрудиться во Имя Христа на протяжении 40 дней.

  • Встав на молитву, следует быть искренним просителем со смиренным сердцем. Не уместны просьбы о корыстных желаниях. Необходимо чистосердечно простить всех врагов и обидчиков и пожелать им здоровья и мира.
  • Женщинам обязательно надеть на голову платок или тонкий шарфик. Нательный крест должен носить каждый христианин, как младенец, так и седовласый старец. Осенив себя Крестным Знамением и вознеся благодарственные молитвы Богу, необходимо начать мольбу Георгию Победоносцу. Мало просто прочесть текст, важно понять его, вдуматься в священные строки и почувствовать, что молитвенный щит закрывает просителя от всех невзгод.
  • В дни почитания памяти святого рекомендуется заказать в храме молебен пред его иконой, почитать житие и от души помолиться. Просьбы к великомученику благополучно помогут пережить боль от утраты близкого человека, укажут путь к духовному совершенствованию, помогут справиться с любыми трудностями.
  • Чтобы заказать молебен (по возможности, с водосвятием), необходимо подать записку в церковную лавку и в ней перечислить имена тех, за кого нужно помолиться. Имена следует указывать в родительном падеже (они должны отвечать на вопрос «кого?»). Если будет совершаться водосвятный молебен пред иконой Победоносца, то по его окончании освященная вода будет раздаваться прихожанам. Ее необходимо выпивать с молитвой по утрам натощак.

Важно! Святой Георгий причислен к Лику Святых как великомученик, пострадавший за веру во Христа Спасителя. День памяти святителя совершается ежегодно 23 ноября.

Молитва Георгию Победоносцу

Великомученик Георгий Победоносец

Православная Церковь 6 мая или 23 апреля по старому стилю отмечает день святого великомученика Георгия Победоносца. Этот Святой родился в богатой семье в городе Бейруте, которые ранее назывался Берит. Его родителями были благочестивые люди. Ребенок был с детства воспитан в христианской вере.

Земная жизнь Святого

Уже в детстве семью Георгия постигло страшное горе. Отца его, военачальника Каппадокии, язычники замучили за исповедание Христовой веры. После этого мать вместе с сыном переехала к своим родителям, которые были владельцами обширных имений в непосредственной близости к городу Лидда в Палестине.

Георгий был способным ребенком и получил прекрасное образование, после чего принял решение поступить на военную службу. В двадцатилетнем возрасте он был назначен командиром прославленной когорты инвиктиоров. В период боевых сражений с персами самим императором был замечен отважный юноша, за что он и был назначен комитом – приближенным императора Диоклетиана.

Время правления Диоклетиана попадает на период с 284 по 305 год. Этот правитель был фанатичным приверженцем язычества. Он известен тем, что устраивал страшные гонения на христиан.

Однажды Георгий стал свидетелем вынесения страшного приговора на суде, который был связан с истреблением многих христиан. Душа его наполнилась состраданием.

Понимая то, что ему за свою веру тоже грозят страдания, он сам пришел к Диоклетиану и признался в том, что он христианин. Чтобы его имущество не досталось язычникам, он предварительно раздал свое имущество бедным и дал свободу своим рабам.

Представ перед императором, Георгий обвинил его в несправедливости и жестокости. Речь бесстрашного воина была наполнена возражениями против приказа, в котором предписывалось гонение христиан, и они были очень убедительными.

Сразу же Георгий был заключен в темницу. К нему применялись самые страшные пытки для того, чтобы заставить его отречься от Христа. Но все изощренные усилия императора были безрезультатными. Георгий молился и прославлял Господа.

Не отрекся от веры на смертном одре

Легенда гласит, что однажды, после очередной пытки колесованием, все свидетели признали Георгия мертвым. Но вдруг с небес раздался гром и прозвучал голос поддержки.

Исцеленный Божьим Ангелом Георгий открыл глаза и сам сошел с колеса, продолжая прославлять Бога.

Благодаря этому чуду многие язычники захотели принять христианство, в том числе, и сама императрица Александра, и многие приближенные к императору.

Большие мучения еще пришлось пережить Георгию, но сломить его не удалось. Через некоторое время император отдал приказ о казни христианина. Вначале он хотел принести его в жертву в храме Аполлона.

Но Георгий обратился к изваянию Аполлона, как смеет он и все идолы оставаться в этом месте, когда сюда пришел истинный служитель Бога. После этих слов языческий храм стал разрушаться на глазах многих свидетелей. Испугавшиеся ярые язычники потребовали у императора срочно казнить Георгия. Его привели на плаху.

Там он попросил освободить себя от оков и стал молиться. После этого Георгий сам положил голову на плаху.

Душу Святого Великомученика за то, что он одержал победу над своими мучителями, Ангелы забрали на Небеса, тело его было похоронено в Лидде.

Православные молитвы Святому Георгию Победоносцу

Православные молитвы Святому Георгию Победоносцу очень востребованы среди верующих людей. Согласно церковным преданиям этот Святой всегда защищает слабых людей.

По легенде именно Георгия Победоносца послал Бог на помощь людям, чтобы избавить их от страшного жертвоприношения. Они должны были отдавать на съедение страшному змию своих детей.

Святой Георгий избавил людей от такой страшной участи, сразив змия копьем.

Читать молитву о помощи в работе

Если возникли трудности в работе, то не следует отчаиваться. Нужно провести небольшой обряд и помолится Святому Великомученику Георгию. Для этого необходимо уединится в отдельном помещении.

Далее нужно выполнить следующие действия:

  • Зажечь три свечи;
  • Установить перед собой икону Святого;
  • Поставить рядом графин, наполненный святой водой.

Некоторое время необходимо в молчании посидеть перед созданной инсталляцией. Следует представить, что вы находитесь на работе, и у вас совсем нет никаких проблем. Вспомните все поставленные перед вами задачи и представьте, что вы их уже успешно решили.

После этого нужно визуализировать образ своего начальника в хорошем расположении духа. Важно, чтобы в этот момент не вспомнилась ситуация, когда он ругал вас. Если получится, то помечтайте, как он расхваливает вас за полученные результаты.

Только после этого можно прочитать шепотом следующую молитву:

После молитвы следует перекреститься и отпить несколько глотков святой воды. Данный обряд при возникновении проблем на работе нужно выполнить как минимум три раза в неделю.

Молитва на победу в спорте

Если спорт является вашим профессиональным занятием, то нужно периодически читать молитву Святому Георгию Победоносцу для поддержки.

Перед тем как молиться нужно обязательно посетить храм и поставить свечу за собственное здравие. Затем следует подойти к иконе Святого и поставить там несколько свечей.

В этот момент нужно про себя в произвольной форме обратиться к Великомученику. Следует попросить о том, чтобы он помог вам в профессиональной деятельности.

После этого можно уходить домой. В этот же день дома следует уединиться в отдельном помещении. Необходимо установить на столе икону Георгия Победоносца и зажечь перед ней свечу. После этого нужно представить, что вам удастся достичь успехов в спорте.

Визуализировав успешную картинку, следует смиренно проговорить такие слова:

После молитвы следует перекреститься и затушить свечу. Желательно в этот день больше ни с кем не разговаривать, а просто ложиться спать.

Молитва Святому на удачу в соревнованиях

Чтобы психологически настроиться на победу в соревнованиях нужно прочитать молитву Георгию Победоносцу.

Звучит она следующим образом:

Молитва о защите на службе

Для защиты на службе можно использовать короткие молитвы. Одна из таких молитв звучит следующим образом:

Также можно читать и другую молитву, которая звучит так:

Молитва к Георгию Победоносцу «Щит и меч» от видимых и невидимых врагов

Сильная молитва Георгию Победоносцу от видимых и невидимых врагов звучит следующим образом:

В качестве защитной можно использовать любую молитву Георгию Победоносцу из специального сборника. Также часто молитвенные тексты печатаются на обратной стороне Иконы. Важно использовать ту молитву, которая вызывает в душе отклик. Если вы к себе прислушаетесь, то выбранная молитва Святому Георгию станет надежным щитом. Она оградит от всякого внешнего негативного воздействия.

Классическая молитва от врагов звучит следующим образом:

Слушать молитву Георгию Победоносцу:

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы Георгию Победоносцу

Молитва Георгию Победоносцу о помощи и защите

«О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие, и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением.

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.

Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость, со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати, и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва Святому Георгию о помощи в работе

«Святый Великомученик, Чудотворник Георгий, не сдавшийся от убеждений, намерений своих, выстоявший с верой Христианской. Благодарю Высшие силы за то, что имею. Молю, Георгий, об усилении веры в силы свои на производстве.

Прошу, смягчи сердца врагов моих, отверни их лики от меня грешного. Надели каждого мудростью, терпением идти своей дорогой. Прошу тебя о помощи в работе, о благополучном решении проблемы моей.

На тебя надеюсь и уповаю, Святый Георгий Победоносец»

Молитва великомученику Георгию Победоносцу на победу от врагов

Так же молитва читается на победу в спорте.

«Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Читайте также:  Святые места и источники россии - православные молитвы

Сохранить молитвы с социальных сетях:

Навигация по записям

3 сильных молитвы Георгию Победоносцу : 1 комментарий

Георгий Батюшка молю тебя прошу тебя заступить за нас рабов Божьих Александра Людмилы Елены Елизаветы Антонины Петра . Приди на помощь нашу . Я уповаю на твою силу великую Угодник Божьий

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции

Молитва святому Георгию Победоносцу о помощи в работе, от врагов, на победу и успех

Источник: https://xn—-7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-svyatomu-georgiyu-pobedonostsu-na-uspeh/

День Святого Георгия Победоносца: история, чудеса, молитвы

Победоносцем Святого назвали за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям.

День Святого Георгия или “Гиоргоба”, как его называют в Грузии, один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. В этот день праздничные богослужения пройдут во всех действующих церквях Грузии.

Этот праздник особо отмечается в Кашветской церкви имени Святого Георгия в центре Тбилиси, где по традиции службу проводит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.

Житие

Святой Георгий родился в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке в семье богатых и благочестивых родителей. Отец его принял мученическую смерть за Христа, когда Георгий был еще ребенком. После этого, мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в христианской вере.

© photo: Sputnik / Eduard Pesov

Икона с изображением святого Георгия

Святой Георгий получил блестящее образование и, отличаясь физической силой, красотой и мужеством, в юном возрасте поступил на воинскую службу.

За отличное знание военного дела Георгий уже в 20 лет был назначен начальником прославленной когорты инвиктиоров (непобедимых).

Достигнув звания тысяченачальника, Святой Георгий получил признание и покровительство императора Диоклетиана, ярого гонителя христианства и приверженца римских богов.

И когда по велению императора стали разрушать церкви до основания, сжигать священные книги и лишать христиан почетных должностей, Святой Георгий раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат, где принародно обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости.

Как ни пытался император, который любил Георгия, уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, и отречься от веры во Христа, тот был непреклонен.

© photo: Sputnik / A.Sverdlov

Сцена усечения головы святого Георгия. Предалтарный крест. Село Горисджвари. XV век. Репродукция.

Тогда, подвергши великомученика многочисленным нечеловеческим пыткам и зверским истязаниям, Диоклетиан приказал обезглавить Георгия. Святой, выдержав все мучения и не отрекшись от веры, был казнен 23 апреля (6 мая по новому стилю) в 303 году.

Мощи Святого Георгия находятся в городе Лод, где воздвигнут храм Георгия Победоносца, а его глава и меч хранятся в Риме.

Чудеса

В житии Святого Георгия описано много чудес, совершенных великомучеником. Наиболее известное из них “чудо о змии”.

Согласно преданию, в озере, неподалеку от некоего города в Сирии, поселился огромный змей, похожий на дракона, который пожирал людей и скот и отравлял воздух ядовитым дыханием. Все попытки уничтожить его заканчивались гибелью людей.

© photo: Sputnik / Evgeny Biatov

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца со Святой горы Афон

Правитель города, жители которого были язычниками, предложил якобы по совету богов, каждый день по жребию отдавать ему на съедение юношу или девушку.

При этом правитель обещал, что если жребий падет на его единственную дочь, то и она разделит участь прочих жертв.

Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности.

Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был Святой Георгий, который таким чудесным явлением положил конец уничтожению юношей и девушек в той стране.

Узнав об этом чуде, жители страны, приняли христианство. А на том месте, где Святой убил змея, построили церковь во имя великомученика Георгия, около которой забил целебный источник.

© photo: Sputnik / Eduard Pesov

Репродукция фрагмента Хахульской иконы. Святой Георгий. X век. Грузинская перегородчатая эмаль.

Этот сюжет лег в основу икон, на которых Святой Георгий изображен сидящим на белом коне и поражающим копьем змия.

Чудо о сарацине, пустившем стрелу в икону Святого Георгия, произошло в Рамле после захвата Палестины арабами.

Один араб зашел в христианский храм, где увидел священника, молящегося перед образом Святого.

Желая показать пренебрежение к христианским иконам, араб выстрелил в образ из лука, но стрела была пущена так, что, не причинив вреда иконе, вонзилась в руку стрелявшего.

Араб, страдавший от невыносимой боли, призвал священника, который рассказал ему о Георгии и посоветовал для исцеления повесить над постелью икону Святого, а утром помазать рану елеем из горевшей перед ней лампады.

После исцеления священник принес арабу Житие Георгия на его родном языке, и оно произвело на него такое впечатление, что араб крестился и вскоре принял мученическую смерть, проповедуя христианство среди соплеменников.

© Sputnik / Alexander Imedashvili

Церковь Святого Георгия (IX век) на территории Бодбийского монастыря. Трехнефная базилика была возведена над могилой Святой Нино

А к почитанию Святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей послужило также описанное в житии великомученика чудесное оживление единственного быка у земледельца.

Гиоргоба

В Грузии День Святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечают дважды: 6 мая — День усекновения главы Святого великомученика и 23 ноября — День колесования. В Грузии 23 ноября является государственным праздником и объявлен выходным днем.

Но и это не все, в регионах страны также проводятся праздники, посвященные Дню памяти Святого Георгия. Так в Картли эти праздники называются Геристоба, Усанетоба, Атоцоба, в Кахети — Алавердоба, Тетри Гиоргоба, а в Самегрело — Илороба, Алертоба, Мирсоба.

© Sputnik / Alexander Imedashvili

Статуя Святого Георгия на площади Свободы в Тбилиси

Георгий Победоносец — всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры, и запечатлен на государственном гербе страны. Георгиевский крест украшает грузинский флаг.

По преданию, праздник был основан Святой Нино, христианской просветительницей Грузии.

Известно, что она была родственницей Святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство.

Первый храм в честь Святого Георгия был построен в Грузии уже в 335 году царем Мирианом на месте погребения Святой Нино, а с IX века строительство церквей в честь Георгия стало массовым.

В средние века в разных уголках страны во имя Святого Георгия было возведено 365 молелен, по числу дней в году. О том, что Святого особо почитают в Грузии, свидетельствуют и сохранившиеся древние иконы. Практически в каждой грузинской церкви есть икона с ликом этого Святого.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Православная церковь Кашвети (церковь Святого Георгия) на проспекте Шота Руставели в Тбилиси

Имя Георгий с древних времен является одним из самых распространенных в Грузии. Оно являлось и династическим именем грузинских правителей — считалось, что пользующийся небесным покровительством Святого Георгия, царь ни в чем не будет знать поражения.

Святой Георгий почитался как покровитель правящего дома Багратиони, на гербе которых помещалось изображение Святого. Это имя носили цари объединенной Грузии Георгий I (1014-1027), Георгий II (1072-1089), отец царицы Тамары Георгий III (1156-1184), при котором были начаты строительные работы монастырского скального комплекса Вардзиа и так далее.

Кстати, Георгий III носил перстень с изобретением Святого, с надписью: “Святой Георгий, я, Георгий, надеждою на тебя, побеждаю врага”.

В разных странах

Святой Георгий Победоносец почитается как небесный покровитель в целом ряде стран. Почитание Георгия как Святого началось с V века и получило широкое распространение во всем христианском мире. Особенно почитался на Востоке, где считался покровителем византийских императоров.

© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri

Взрыв в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта

Традиционно его считают покровителем земледельцев, пастухов, воинов и путешественников. Вероятно, именно в связи с последним фактом этот святой весьма популярен у цыган.

Православные в Болгарии, Сербии и Македонии молят его о ниспослании дождя. Европейцы считают, что молитвы, обращенные к этому Святому, избавляют от заразных болезней и от ядовитых змей.

Почитание Святого Георгия на Руси приходит вместе с принятием христианства. Один из сыновей святого князя Владимира Крестителя князь Ярослав Мудрый, получивший в крещении имя Георгий, основал в честь своего небесного покровителя церковь в Киеве.

Летописи указывают, что имя Георгий (Юрий, Егор) стало одним из наиболее популярных на Руси не только среди князей, но и среди простых людей.

VK / Грузины Волгограда

Храм Георгия Победоносца в поселке Царицын в Волгограде

На Руси бытовало всенародное почитание Святого Георгия как змееборца, покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. С днем празднования памяти великомученика Георгия 23 апреля (6 мая) у крестьян совпадал первый выгон скота в поле, сопровождавшийся разными обрядами, в том числе лепили из теста, глины или воска фигурки лошадей, коров и овец.

О чем просят

Святой защищает всех слабых и невинных, поэтому Георгию Победоносцу молятся на победу в любой борьбе. Он покровительствует воинам и путешественникам, земледельцам и скотоводам.

Люди просят у него хорошего урожая, защиты от зла и нечистой силы, удачи на охоте, об исцелении и о хорошем приплоде скота.

Молитва первая

О всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да не осудит нас грешных по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он православному народу нашему на супостаты одоление и да укрепит нас непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы.

Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно триипостасного Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением, обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную правосуднаго Судии стати, и того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Источник: https://sputnik-georgia.ru/spravka/20170506/235876540/Den-Svjatogo-Georgija-Pobedonosca-istorija-chudesa-molitvy.html

Ссылка на основную публикацию